مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل دورنگ


معنی گل دورنگ

گل دورنگ .[ گ ُ ل ِ دُ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی است که یک روی آن زرد و روی دیگر سرخ باشد. آنرا گل رعنا و گل قحبه نیز گویند. (شعوری ج 2 ورق 320) : برگ گل سپید بمانند عبقری برگ گل دورنگ بکردار جعفری . منوچهری . رجوع به گل دورو و دوروی شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل دورنگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل دورنگ


ترجمه گل دورنگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل دورنگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل دوآتشه

گل دوآتشه . [ گ ُ ل ِ دُ ت َ ش َ / ش ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گل دوروی . رجوع به همین کلمه شود.

معنی گل رشتی

گل رشتی . [ گ ُ ل ِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نام آن روزپال از تیره ٔ روزاسه و قسمت قابل مصرف آن گلبرگ است و ماده ٔ مؤثره ٔ آن تانن و اسانس .موارد استعمال آن گلبرگ تازه ، گلاب ، گلبرگ خشک و شربت

معنی گل دودیمه

گل دودیمه . [ گ ُ ل ِ دُ دی م َ / م ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) گل دوروی . رجوع به گل دورو و دوروی شود.

معنی گل در چراغ افت...

گل در چراغ افتادن . [ گ ُ دَ چ ِ اُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از روشن شدن چراغ . (آنندراج ). گرفتن چراغ . (مجموعه ٔ مترادفات ص 296) : حسن بی عاشق نمی ماند به هر صورت که هست در چراغ افتد چو گل ، پروانه ب

معنی گل زرد فلک

گل زرد فلک . [ گ ُ ل ِ زَ دِ ف َ ل ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب عالمتاب است . (برهان ) (آنندراج ).

معنی گل در آب انداخ...

گل در آب انداختن . [ گ ُ دَاَ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از فتنه و هنگامه ٔ تازه برپا کردن . (آنندراج ). رجوع به گل در آب افکندن شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<