مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل دودیمه


معنی گل دودیمه

گل دودیمه . [ گ ُ ل ِ دُ دی م َ / م ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) گل دوروی . رجوع به گل دورو و دوروی شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل دودیمه اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل دودیمه


ترجمه گل دودیمه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل دودیمهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل زائون

گل زائون . [گ ُ ] (اِخ ) نام اصلی آن آبسرفت است که دهی است از دهستان دابوی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 5هزارگزی شمال آمل . هوای آن معتدل و دارای 85 تن سکنه است . آب آن از رودخانه ٔ هراز و چشمه و محص

معنی گل دوآتشه

گل دوآتشه . [ گ ُ ل ِ دُ ت َ ش َ / ش ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گل دوروی . رجوع به همین کلمه شود.

معنی گل دنبه

گل دنبه . [ گ ُ ل ِ دُم ْ ب َ / ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نامی است که باغبانان در تهران به بداغ دهند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به بداغ شود.

معنی گل زدن

گل زدن . [ گ ُ زَ دَ] (مص مرکب ) کنایه از طلب کردن حریف را برای جنگ و این رسم کشتی گیران ولایت است . (آنندراج ) : به خصم گل زدن از دست ما نمی آید وگرنه آبله ام تشنه ٔ مغیلان است . صائب (از آنندراج )

معنی گل داودی

گل داودی . [ گ ُ ل ِ وو ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) گلی است شبیه به گل نسرین و برگ آن مانند برگ پنبه و گیاه آن بقدر ذرعی و تا بدو ذرع بالا و بوی آن شبیه به بوی برنجاسف و به رنگها شود زرد و سفید و بنفش و

معنی گل زرد فلک

گل زرد فلک . [ گ ُ ل ِ زَ دِ ف َ ل ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب عالمتاب است . (برهان ) (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<