مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل در چراغ افت...


معنی گل در چراغ افت...

گل در چراغ افتادن . [ گ ُ دَ چ ِ اُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از روشن شدن چراغ . (آنندراج ). گرفتن چراغ . (مجموعه ٔ مترادفات ص 296) : حسن بی عاشق نمی ماند به هر صورت که هست در چراغ افتد چو گل ، پروانه بلبل میشود. محسن تأثیر (از آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل در چراغ افت... اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل در چراغ افت...


ترجمه گل در چراغ افت...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل در چراغ افت...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل رومی

گل رومی . [ گ ِ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بعربی طین رومی گویند. مخفف قابض بود. با آب کاسنی طلا کنند، خونی که از چشم برآید بازدارد. (برهان ) (آنندراج ).

معنی گل خیرو

گل خیرو. [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) همان خطمی است . خطمی . (دهار). و رجوع به خیرو شود.

معنی گل رشتی

گل رشتی . [ گ ُ ل ِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نام آن روزپال از تیره ٔ روزاسه و قسمت قابل مصرف آن گلبرگ است و ماده ٔ مؤثره ٔ آن تانن و اسانس .موارد استعمال آن گلبرگ تازه ، گلاب ، گلبرگ خشک و شربت

معنی گل زائون

گل زائون . [گ ُ ] (اِخ ) نام اصلی آن آبسرفت است که دهی است از دهستان دابوی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 5هزارگزی شمال آمل . هوای آن معتدل و دارای 85 تن سکنه است . آب آن از رودخانه ٔ هراز و چشمه و محص

معنی گل دنبه

گل دنبه . [ گ ُ ل ِ دُم ْ ب َ / ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نامی است که باغبانان در تهران به بداغ دهند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به بداغ شود.

معنی گل داودی

گل داودی . [ گ ُ ل ِ وو ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) گلی است شبیه به گل نسرین و برگ آن مانند برگ پنبه و گیاه آن بقدر ذرعی و تا بدو ذرع بالا و بوی آن شبیه به بوی برنجاسف و به رنگها شود زرد و سفید و بنفش و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<