مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل در آب افکند...


معنی گل در آب افکند...

گل در آب افکندن . [ گ ُ دَ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فتنه و شورش انگیختن . فتنه برپا شدن . (مجموعه ٔ مترادفات ص 262). رجوع به گل در آب انداختن شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل در آب افکند... اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل در آب افکند...


ترجمه گل در آب افکند...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل در آب افکند...


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: