مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل خنجری


معنی گل خنجری

گل خنجری . [ گ ُ ل ِ خ َ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) تیره ای از کاکتوسها. رجوع به گیاه شناسی گل گلاب ص 229.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل خنجری اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل خنجری


ترجمه گل خنجری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل خنجریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل دورنگ

گل دورنگ .[ گ ُ ل ِ دُ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی است که یک روی آن زرد و روی دیگر سرخ باشد. آنرا گل رعنا و گل قحبه نیز گویند. (شعوری ج 2 ورق 320) : برگ گل سپید بمانند عبقری برگ گل دورنگ بکردار

معنی گل دورو

گل دورو. [ گ ُ ل ِ دُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی که رویی سرخ و رویی زرد دارد : گل زرد و گل دورو گل سرخ و گل نسرین ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی . منوچهری . رجوع به گل دوروی و گل دورنگ شود

معنی گل خطمی

گل خطمی . [ گ ُ خ ِ] (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ ارداک شهرستان مشهد واقع در 2هزارگزی جنوب مشهد. هوای آن معتدل و دارای 253 تن سکنه است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات است . شغل اهالی

معنی گل در چراغ افت...

گل در چراغ افتادن . [ گ ُ دَ چ ِ اُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از روشن شدن چراغ . (آنندراج ). گرفتن چراغ . (مجموعه ٔ مترادفات ص 296) : حسن بی عاشق نمی ماند به هر صورت که هست در چراغ افتد چو گل ، پروانه ب

معنی گل خیرو

گل خیرو. [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) همان خطمی است . خطمی . (دهار). و رجوع به خیرو شود.

معنی گل خوش نظر

گل خوش نظر. [ گ ُ ل ِ خوَش ْ / خُش ْ ن َ ظَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اسم فارسی مجنج است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). میفختج . (فهرست مخزن الادویه ). نوعی از ریاحین و دردویم سرد و خشک قابض و رافع اسهال و س

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: