مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل خطمی


معنی گل خطمی

گل خطمی . [ گ ُ ل ِخ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گیاهی است معروف و از انواع خبازی شمرده اند گل آن سفید و سرخ و الوان مختلف و بهترین همه سفید و آنچه بی گل باشد نیز نامیده میشود و نوع ارغوانی کبود آنرا به هندی خیرو نامند. رجوع به فهرست مخزن الادویه شود. گلی است به رنگهای مختلف و گلبرگهای چهاربرگی و چندبرگی دارد : خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز همچنان است که بر تخته ٔ دیبا دینار. سعدی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل خطمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل خطمی


ترجمه گل خطمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل خطمی


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: