مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل خار


معنی گل خار

گل خار. [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رنگی است معروف شبیه به رنگ گل خار وآن نباتی است خاردار که گل سرخ دارد و مایل به کبودی و در عرف هند کطائی گویند. (آنندراج ) : امروز قبای تو به رنگ گل خار است ترسم به تن نازکت آسیب رساند. محمداسحاق شوکت (از آنندراج ). پنجه رنگرزان شد کف ساقی ز شراب جامه ٔ سبز صراحی گل خار است امشب . ملاطغرا (از آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل خار اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل خار


ترجمه گل خار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل خار


لیک حق اصحاب و نااصحاب را *** در گشاد و برد تا صدر سرا
با کفش نامستحق و مستحق *** معتقان رحمت‏اند از بند رق‏
در عدم ما مستحقان کى بدیم *** که بر این جان و بر این دانش زدیم‏
اى بکرده یار هر اغیار را *** وى بداده خلعت گل خار را
خاک ما را ثانیا پالیز کن *** هیچ نى را بار دیگر چیز کن‏
این دعا تو امر کردى ز ابتدا *** ور نه خاکى را چه زهره‏ى این بدى‏
چون دعامان امر کردى اى عجاب *** این دعاى خویش را کن مستجاب‏
شب شکسته کشتى فهم و حواس *** نه امیدى مانده نه خوف و نه یاس‏
برده در دریاى رحمت ایزدم *** تا ز چه فن پر کند بفرستدم‏
آن یکى را کرده پر نور جلال *** و آن دگر را کرده پر وهم و خیال‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل خیری

گل خیری . [ گ ُ ل ِخ َ / خ ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوعی از گل است که به نام گل همیشه بهار هم خوانده میشود : وآن قطره ٔباران که چکد بر گل خیری چون قطره ٔ می بر لب معشوقه ٔ میخوار. منوچهری . گل

معنی گل در چمن

گل در چمن . [ گ ُ دَ چ َ م َ ] (اِ مرکب ) اسفناج سرخ کرده به روغن که بر روی آن تخم مرغ شکنند. بورانی اسفناج که بر آن تخم مرغ شکنند. طعامی از اسفناج سرخ کرده که بر آن تخم مرغ شکنند. آنرا نرگسی هم گویند

معنی گل خواندن

گل خواندن . [ گ ُ خوا / خا دَ ] (مص مرکب ) به اصطلاح قماربازان ولایت همه نقد خود را در یک بار برداو نهادن چه وقتی که همه نقد خود را یک بار بر داومی نهند آن وقت لفظ گل به ضم کاف فارسی بر زبان میرانند،

معنی گل خوردنی

گل خوردنی . [ گ ِ ل ِ خوَرْ / خُرْ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) طین المأکول . (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به طین مأکول و فهرست مخزن الادویه شود.

معنی گل خطایی

گل خطایی . [ گ ُ ل ِ خ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بوته ای است خوشرنگ و آنرا نظر نیز خوانند. (آنندراج ) : فغان که شعله کند سرخ و سبز و زرد از دل گل خطایی گلزار شرم معصیت است . میرزا طاهر وحید (از آ

معنی گل حمراء

گل حمراء. [ گ ُ ل ِ ح َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ترجمه ٔ ورد و حوجم است . (آنندراج ). نام گلی است : شکفته شد گل حمراء و گشت بلبل مست صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست . حافظ.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<