مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گشن خواه شدن


معنی گشن خواه شدن

گشن خواه شدن . [ گ ُ خوا / خا ش ُ دَ ] (مص مرکب ) نر جستن . طالب نر بودن . استسعاب : اقحفت البقرة اقفاحاً؛ گشن خواه شد گاو ماده . اقحفت الذئبة اقفاحاً؛ گشن خواه شد گرگ ماده . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گشن خواه شدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی گشن خواه شدن


ترجمه گشن خواه شدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گشن خواه شدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گشن خواه

گشن خواه . [ گ ُ خوا / خا ] (نف مرکب ) حیوانی که نر جوید. جفت جو. لاس .

معنی گشنگان

گشنگان . [ گ ِ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد، واقع در 35هزارگزی شمال باختری بروجن متصل به راه بروجن به شلمزار. هوای آن معتدل و دارای 958 تن سکنه است . آب آن ازرودخانه و

معنی گشنک

گشنک . [ گ َ ن َ ] (اِ) آنرا جعل گویند و آن حشره ٔ سیاهی است که آنرا سرگین گردان و گردانک نیز گویند. (شعوری ج 2 ورق 299).

معنی گشنگی

گشنگی . [ گ َ ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رودبار بخش کهنوج شهرستان جیرفت . واقع در 30000گزی باختری کهنوج و 4000گزی شمال راه مالرو کهنوج به گلاشکرد. 25 تن سکنه دارد و مزرعه ٔ هویره جزء این ده ا

معنی گشنسب

گشنسب .[ گ ُ ن َ ] (اِ) مرکب از دو کلمه است ، گشن در پهلوی و پارسی که در زبان اوستا ورشنه آمده بمعنی نر و نرینه (ورشنه یی بمعنی قوچ است ). در پارسی نیز گشن به همین معنی است و در کتابهای فرهنگ مذکو

معنی گشن کردن

گشن کردن . [ گ ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بار گرفتن و باردار شدن : شنیدم که چل مادیان گشن کرد یکی تخم برداشت از وی به درد. فردوسی . || با ماده نزدیک شدن : و سعادت وی [ ستور ] خوردن و خفتن و گشن کردن است

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: