مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گر زدن


معنی گر زدن

گر زدن . [ گ ُ زَ دَ ] (مص مرکب ) الو گرفتن . مشتعل شدن . گرازه کشیدن . گره زدن (در تداول مردم قزوین ).

معنی گر زدن- ترجمه گر زدن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گر زدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی گر زدن


ترجمه گر زدن

تلنگر زدن: fillip


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گر زدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گر گرفتن

گر گرفتن . [ گ ُ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) مشتعل شدن .

معنی گر

گر. [ گ َ ] (اِ) مقصودو مراد. (برهان ) (آنندراج ) (جهانگیری ) : سپهر آراسته عیشت جهان افروخته عمرت بمجد و فخر وجاه و بخت و عز و نام و کام و گر. مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص 143). کار بی علم کام و

معنی گرائی محله

گرائی محله . [ گ َ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ ) نام دهکده ای است در ناحیت فخر عمادالدین از استرآباد رستاق . (سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 127).

معنی گر

گر. [ گ ُ ] (اِخ ) نام رودخانه ای است در سرحد ملک غزان و به این معنی با کاف تازی مشهور است . (برهان ). نام رودی است در کشور بردع : بهشتی شده بیشه پیرامنش ز گر کوثری بسته بر دامنش . نظامی (از گنجینه

معنی گر

گر. [ گ َ ] (اِ) این کلمه اوستایی و بمعنی کوه است و در یسنا 1 فقره ٔ 14 و یسنا 2 فقره ٔ 14 و یسنا 3 فقره ٔ 16 و غیره آمده . در دو سیروزه ٔ کوچک و بزرگ در فقره ٔ 28 زمین ایزد نیک کنش و کوه اوشیدرن و هم

معنی گرآب

گرآب . [ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ده پیر بخش حومه ٔشهرستان خرم آباد، واقع در 12 هزارگزی شمال خاوری خرم آباد و 4 هزارگزی شمال راه اتومبیل رو خرم آباد به بروجرد. کوهستانی و هوای آن معتدل و مالاریا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: