مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گرزم


معنی گرزم

گرزم . [ گ ُ رَ ] (اِ) تبر هیزم شکن . (از شعوری ج 2 ورق 300) .

معنی گرزم- ترجمه گرزم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گرزم اینجا را کلیک کنید

هم معنی گرزم


ترجمه گرزم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گرزممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گرزن

گرزن . [ گ َ زَ ] (اِ) از جمله ٔ مهمترین انواع گل آذین ها گرزن است .گرزن که هر دم گل آن به یک گل ختم میشود از یک طرف یا دو طرف آن دم گلهای دیگر بیرون می آید که به گلی ختم میشود و گرزن یک طرفی یا دو طر

معنی گرزه مار

گرزه مار. [ گ َ زَ / زِ ] (اِ مرکب ) مار زهردار بود : چه کردی زبان بر بدی کامکار چه در آستین داشتی گرزه مار. سنایی . ز من بگذر که من خود گرزه مارم بلی مارم که چون او مهره دارم . نظامی . رجوع به

معنی گرزه ٔ گاوچهر

گرزه ٔ گاوچهر. [ گ ُ زَ / زِی ِ چ ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گرزه ٔ گاوپیکر است که گرز فریدون باشد. (جهانگیری ) (برهان ) : همیگشت [ اسفندیار ] بر سان گردان سپهر بچنگ اندرون گرزه ٔ گاوچهر. فردوسی .

معنی گرزه

گرزه . [ گ ُ زَ / زِ ] (اِ) گرز که عربان عمود گویند. (برهان ) : چو من گرزه ٔ سرگرای آورم سرانتان همه زیر پای آورم . فردوسی . خنجر بیست منی گرزه ٔ پنجاه منی کس جز او کار نبسته ست مگر رستم زر. فرخ

معنی گرزیدن

گرزیدن . [ گ ُ رَ دَ ] (مص ) بضم اول و فتح ثانی بر وزن سنجیدن (؟) بمعنی گرزدن باشد که چاره و علاج کردن است . (برهان ) (آنندراج ). کلمه ٔ مورد بحث مصحف «گزریدن » (گزردن ) است . رجوع به گرزدن و گرزیدن د

معنی گرزو

گرزو. [ گ َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان السین بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع در 5000گزی شمال باختر بندرعباس و 3000گزی شمال راه مالرو ضمیر به بندرعباس دارای 30 تن سکنه است . مزرعه ٔ صندل و گلستان

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: