مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گرده کوه


معنی گرده کوه

گرده کوه . [ گ ِ دَ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان حومه ٔ بخش مهریز شهرستان یزد، واقع در 28هزارگزی خاور مهریز و 20هزارگزی خاور راه شوسه ٔ یزد به اصفهان . هوای آن کوهستانی و معتدل و دارای 611 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات ، شغل مردان زراعت و صنایع دستی زنان کرباس بافی است .راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گرده کوه اینجا را کلیک کنید

هم معنی گرده کوه


ترجمه گرده کوه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گرده کوهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گرده ٔ گردون

گرده ٔ گردون . [ گ ِ دَ / دِ ی ِ گ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گرده ٔ چرخ است که کنایه از آفتاب و ماه باشد. (برهان ).

معنی گرده پیچ

گرده پیچ . [ گ ِ دَ ] (اِ) گول خوردن . || گول زدن . || چیزی را در مقابل نان گرفتن . (از شعوری ). || (ن مف مرکب ) دورزده . احاطه شده . محاصره شده . (از ناظم الاطباء). || (اِ مرکب ) تخم گیاهی است موسوم

معنی گرده گل

گرده گل . [ گ ِ دَ / دِ گ ُ] (اِخ ) دهی از دهستان دشت بیل بخش اشنویه ٔ شهرستان ارومیه ، واقع در 15هزارگزی شمال خاوری اشنویه و 1500گزی جنوب راه ارابه رو واقبلاغ . این ده در دره قرار دارد. هوای آن سالم

معنی گرده

گرده . [ گ ُ دَ / دِ ] (اِ) عضو مخصوص . (انجمن آرا). میان دو کتف که سنگینی کوله بر روی آن افتد. میان دو شانه . پائین گردن از پشت . - کار از گرده ٔ کسی کشیدن ؛ بنفع خود او رابکار واداشتن . || کلیه .

معنی گرده آلو

گرده آلو. [ گ ِ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) آلوگرده باشد و آن میوه ای است شبیه به زردآلو. (برهان ) (آنندراج ).

معنی گرده پیه

گرده پیه . [ گ ُ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) پیهی باشد بر روی کلیه ها. فروقه . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<