مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گرده ٔ تصویر


معنی گرده ٔ تصویر

گرده ٔ تصویر. [ گ َ دَ / دِ ی ِ ت َص ْ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) خاکه ٔ تصویر. (آنندراج ). رجوع به گرده شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گرده ٔ تصویر اینجا را کلیک کنید

هم معنی گرده ٔ تصویر


ترجمه گرده ٔ تصویر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گرده ٔ تصویرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گرده ٔ چرخ

گرده ٔ چرخ . [ گ ِ دَ / دِ ی ِ چ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب است . (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). || ماه را نیز گویند. (برهان ).

معنی گرده بن

گرده بن . [ گ ِ دَ ب ُ ](اِخ ) دهی است از دهستان لاهیجان بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد، واقع در 40هزارگزی باختر مهاباد و 18هزارگزی خاور شوسه ٔ خانه به نقده . هوای آن معتدل و دارای 203 تن جمعیت است . آب آن

معنی گرده بیشه

گرده بیشه . [ گ ِ دِ ش َ ] (اِخ ) دهی است از بخش دهلران شهرستان ایلام ، واقع در 30000گزی باختر دهلران ، کنار راه مالرو دهلران به نصریان . منطقه ای کوهستانی ، گرمسیر و سکنه ٔ آن 135 تن است . آب آن از چ

معنی گرده بالش

گرده بالش . [ گ ِ دَ / دِ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) گردبالش . (آنندراج ). بالش گرد و مدور. بالین مدور. و رجوع به گردبالش شود.

معنی گرده کوه

گرده کوه . [ گ ِ دَ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان حومه ٔ بخش مهریز شهرستان یزد، واقع در 28هزارگزی خاور مهریز و 20هزارگزی خاور راه شوسه ٔ یزد به اصفهان . هوای آن کوهستانی و معتدل و دارای 611 تن سکنه است .

معنی گرده پز

گرده پز. [ گ ِ دَ / دِ پ َ ] (نف مرکب ) آنکه نان گرد پزد. نان پز که نانهای او گرد باشد : همان گرده ٔ نرم چون لیف خز کز او پخته شد گرده ٔ گرده پز. نظامی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<