مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گردریش


معنی گردریش

گردریش . [ گ ِ ](ص مرکب ) آنکه ریش مدور دارد. آنکه ریش گرد دارد.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گردریش اینجا را کلیک کنید

هم معنی گردریش


ترجمه گردریش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گردریشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گردش آسمان

گردش آسمان . [ گ َ دِ ش ِ س ْ / س ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) تقدیر. پیش آمد. قضا و قدر : بدو گفت کز گردش آسمان بگوآنچه دانی به پرسش ممان . فردوسی . چنین گفت کز گردش آسمان نیابد گذر مرد نیکی گما

معنی گردسوز

گردسوز. [ گ ِ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) قسمی لامپا که فتیله ٔ آن گرد است و بر گرد لوله برآمده . چراغ گردسوز که فتیله ٔ آن بر گرداستوانه ای پیچیده است و شعله ٔ مستدیر دارد. || سوزنده ٔ گِرد (شهر). سوزنده

معنی گردسر

گردسر.[ گ ِ س َ ] (ص مرکب ) آنکه سری گرد دارد : ز دستهاشان پهنه ز پایها چوگان ز گردسرها گوی اینت شاه و اینت جلال . فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 219). رجل مُصَعْلَک ُ الرأس ؛ مرد گردسر. مُکَربَس الر

معنی گردش

گردش . [ گ َ دِ ] (اِمص ) گردیدن که چرخ زدن است . (برهان )(آنندراج ). سیر. حرکت دورانی . دور زدن : به یک گردش به شاهنشاهی آرد دهد دیهیم و طوق وگوشوارا. رودکی . فاخته گون شد هواز گردش خورشید جامه ٔ

معنی گرددندان

گرددندان . [ گ ِ دَ ] (ص مرکب ) دندان گرد. بخیل . خسیس . لئیم .

معنی گردزدگی

گردزدگی . [ گ َ زَ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) گردآلوده شدن . دچار گرد گردیدن . مبتلا گردیدن انگور و یا میوه ٔ دیگر به گرده . رجوع به گرده شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: