مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گراوینا


معنی گراوینا

گراوینا. [ گ ِ ](اِخ ) ژان ونسان (1664 -1718 م .). مشاور حقوقی (مستشار) ایتالیا، متولد در رگ ژیانو یکی از مؤسسین آکادمی های مشهور آرکاد .

معنی گراوینا- ترجمه گراوینا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گراوینا اینجا را کلیک کنید

هم معنی گراوینا


ترجمه گراوینا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گراوینامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گراوینا

گراوینا. [ گ ِ ] (اِخ ) (1758 - 1806 م .). سردار اسپانیولی ، متولددر پالِرم . در ترافالگار بطور خطرناکی زخمی شد.

معنی گرایندگی

گرایندگی . [ گ َ / گ ِ ی َ دَ/ دِ ] (حامص ) عمل گرائیدن . میل . رغبت : مکن جز به نیکی گرایندگی که در نیکنامی است پایندگی . نظامی .

معنی گرایان

گرایان . [ گ َ / گ ِ ] (نف ، ق ) در حال گرائیدن . متمایل . مایل . گراینده : ز شاه سرافرازو خورشیدچهر مهست و به کامش گرایان سپهر. فردوسی .

معنی گرای

گرای . [ گ َرْ را ](ص ، اِ) دلاک و سرتراش و حجام . (برهان ). حجام . (مهذب الاسماء). گَرّا. موی سر تراش . موی پیرا : اگر دو کله ٔ پوسیده برکشی ز دو گور سر امیر که داند ز کله ٔ گرای . (منسوب به منصورب

معنی گرای

گرای . [ گ َ / گ ِ ] (اِ) میل . رغبت . (از برهان ) (از آنندراج ). || حمله ، یعنی چیزی را مانند چوب و سنگ و امثال آن برداشتن و بجانب کسی انداز کردن و نینداختن و یا دویدن بطرف کسی به قصد زدن ونزدن و امر

معنی گرای

گرای . [ گ َ / گ ِ ] (اِخ ) عنوان خاقان قریم (کریمه ) بود و ایشان از خاندان طغا تیموری از اعقاب چنگیزخان هستند. اولین خان این سلسله حاجی گرای (حدود 823 - 871 هَ . ق .) و آخرین آنان شاهین گرای (1191 -

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: