مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گداختگی


معنی گداختگی

گداختگی . [ گ ُ ت َ / ت ِ ] (حامص ) عمل گداخته شدن . ذوب شدن .

معنی گداختگی- ترجمه گداختگی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گداختگی اینجا را کلیک کنید

هم معنی گداختگی

ذوب: حل، گداز، گداختگی، گدازش، مذاب، وارفتگی، و انجماد
میعان : 1 گداختگی، گداز 2 مذاب 3 روانی
گداختگی: ذوب، ذوبان


ترجمه گداختگی

گداختگی: fusion


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گداختگیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گدادشمن

گدادشمن . [ گ ِ دُ م َ ] (اِ مرکب ) گدای دشمن .

معنی گداخت

گداخت . [ گ ُ ] (مص مرخم ، اِمص ) گداختن . عمل گداختن و ذوب کردن .

معنی گداختنی

گداختنی . [ گ ُ ت َ ] (ص لیاقت ) قابل گداختن . لایق ذوب .

معنی گدارسرخ

گدارسرخ . [ گ ُ س ُ ] (اِخ ) ده کوچکی از دهستان دلفارد بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت ، 44000گزی جنوب خاوری سارودئیه ، سر راه مالرو جیرفت به ساردوئیه . سکنه ٔآن 5 تن می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج

معنی گداباشی

گداباشی .[ گ َ / گ ِ ] (اِ مرکب ) سرگدا. رئیس گدایان . شغلی بود در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه برای ریاست گدایان .

معنی گداپیشه

گداپیشه . [ گ َ / گ ِ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) پست فطرت . خسیس . لئیم : وگردست همت بداری ز کار گداپیشه خوانندت و سخت خوار . سعدی (بوستان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: