مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گارسیا گوتی رز


معنی گارسیا گوتی رز

گارسیا گوتی رز. [ رِ ] (اِخ ) آنتونیو. مصنف درام نویس اسپانیولی متولد در شیکلانا. وی درامهای رمانتیک دارد. (1813 - 1884 م .).

معنی گارسیا گوتی رز- ترجمه گارسیا گوتی رز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گارسیا گوتی رز اینجا را کلیک کنید

هم معنی گارسیا گوتی رز


ترجمه گارسیا گوتی رز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گارسیا گوتی رزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گارماسه

گارماسه . [ س ِ] (اِخ ) دهی است از دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان واقع در 4 هزارگزی جنوب فلاورجان و هزارگزی خاور راه اصفهان به شهرکرد. آب آن از زاینده رود، محصول آنجا غلات ، برنج ، صیفی ،

معنی گاره

گاره . [ رَ ] (اِخ ) دهی کوچک از دهستان کشوربخش پاپی شهرستان خرم آباد، واقع در 52 هزارگزی جنوب باختری سپیددشت و 24 هزارگزی باختر ایستگاه کشور، دارای 44 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی گارسیالرکا

گارسیالرکا. [ ل ُ ] (اِخ ) فدریکو. شاعر و مصنف درام نویس اسپانیولی متولد1899 م . در فوانتو کرو. وی بسال 1936 م . کشته شد.

معنی گاره

گاره . [ رَ / رِ ] (پسوند)مزید علیه «گار» که بصورت مزید مؤخر در آخر اسماء معنی درآید و آنها را به صفت مبدل سازد : ستمکش نوازم ستمگاره کش . نظامی . رجوع به ستمکاره و ستمگاره شود.

معنی گارون

گارون . [ رُ ] (اِخ ) شطی به فرانسه که در دره ٔ آران (پیرنه اسپانیول ) نبعان یا بدو به اقیانوس اطلس ریزد: طول آن 350 هزار گز، نواحی ذیل را مشروب میکند: گارون علیا، تارن و گارون ، لت و گارون ، ژیروند

معنی گارسیا

گارسیا. (اِخ ) مانوئل . مغنی و آهنگ ساز اسپانیولی . پدر خانم مالیبران وخانم ویاردُ متولد در اشبیلیه . (1775 - 1832 م .).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: