مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گارسیا دوپاردس


معنی گارسیا دوپاردس

گارسیا دوپاردس . [ دُ رِ دِ ] (اِخ ) دیگو. جنگجوی اسپانیولی . متولد در تروجیلو (1466 - 1530 م .).

معنی گارسیا دوپاردس- ترجمه گارسیا دوپاردس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گارسیا دوپاردس اینجا را کلیک کنید

هم معنی گارسیا دوپاردس


ترجمه گارسیا دوپاردس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گارسیا دوپاردسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گاری

گاری . (ص ) چیزبیمدار و ناپاینده و بی ثبات را گویند. (آنندراج ) (برهان قاطع) (جهانگیری ). فانی . ناپایدار : دنیا همه در غرور دارد یاری بس غره مشو ز روزگار گاری . (از جهانگیری بدون ذکر نام شاعر). ر

معنی گاردنیا

گاردنیا. [ دِ ] (فرانسوی ، اِ) گلی است از تیره ٔ روناس تزیینی ، دارای گلهای زیبا.

معنی گاردروب

گاردروب . [ رُ ] (فرانسوی ، اِ) جامه گاه . (فرهنگستان ایران ص 122). جامه خانه .

معنی گارماسه

گارماسه . [ س ِ] (اِخ ) دهی است از دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان واقع در 4 هزارگزی جنوب فلاورجان و هزارگزی خاور راه اصفهان به شهرکرد. آب آن از زاینده رود، محصول آنجا غلات ، برنج ، صیفی ،

معنی گارس

گارس . (اِ) قسمی جامه . قسمی پارچه ٔ سخت لطیف (در تداول عامه ). رجوع به گاز شود.

معنی گارسیا

گارسیا. (اِخ ) مانوئل . مغنی و آهنگ ساز اسپانیولی . پدر خانم مالیبران وخانم ویاردُ متولد در اشبیلیه . (1775 - 1832 م .).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: