مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فیروزآباد


معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش بافت شهرستان سیرجان که دارای 30 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی فیروزآباد- ترجمه فیروزآباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فیروزآباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی فیروزآباد


ترجمه فیروزآباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فیروزآبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهستانی است از بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد که دارای 6500 تن سکنه است . آب آن از رود فیروزآباد و چشمه و قنات و محصول عمده اش غله ، برنج و میوه است . از 25 آبادی تشکیل شده و محل قشلاق

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش قاین شهرستان بیرجند که دارای 79 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) ناحیه ای است به بغداد. (منتهی الارب ).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد.(اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه که دارای 170 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و پشم است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) ابن بلخی نویسد: به قدیم جور گفتندی ، و گل «جوری » بدانجا منسوبست ، و به روزگار کیانیان این شهری بزرگ بود و حصاری عظیم داشت ، پس چون ذوالقرنین به پارس آمد چندانک کوشید آن را نتوانست س

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان قوچان که دارای 385 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و انگور است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter