مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فیروزآباد


معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش بردسکن شهرستان کاشمر که دارای 364 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و زیره ٔ سبز است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فیروزآباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی فیروزآباد


ترجمه فیروزآباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فیروزآبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش شوسف شهرستان بیرجند که دارای 92 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش اسفراین شهرستان بجنورد که دارای 166 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله ، پنبه ،بنشن و زیره است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) قصبه ٔ دهستان میبد بخش اردکان شهرستان یزد که دارای 3597 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و پنبه است . کار دستی مردم صابون پزی و کرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ای

معنی فیروزآباد بالا

فیروزآباد بالا. [ دِ ] (اِخ ) دهی است از بخش سلسله ٔ شهرستان خرم آباد که دارای 360 تن سکنه است . آب آن از رودخانه ٔ فیروزآباد و محصول عمده اش غله ، حبوب و لبنیات است . اهالی از طایفه ٔ کولیوند هستند.

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش ابرقو از شهرستان یزد که دارای 115 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و پنبه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش اشکذر شهرستان یزد که دارای 1145 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است . کار دستی مردم بافتن کرباس است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: