مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فیروزآباد


معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش بردسکن شهرستان کاشمر که دارای 364 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و زیره ٔ سبز است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی فیروزآباد- ترجمه فیروزآباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فیروزآباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی فیروزآباد


ترجمه فیروزآباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فیروزآبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش صفی آباد شهرستان سبزوار که دارای 105 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله ،پنبه و زیره است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش اشکذر شهرستان یزد که دارای 1145 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است . کار دستی مردم بافتن کرباس است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش قاین شهرستان بیرجند که دارای 79 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش راین شهرستان بم که دارای 20 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی فیروزآباد

فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان قوچان که دارای 385 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و انگور است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی فیروزآباد پایین

فیروزآباد پایین . [ دِ ] (اِخ ) دهی است از بخش سلسله ٔ شهرستان خرم آباد که دارای 120 تن سکنه است . آب آن از رودخانه ٔ فیروزآباد و محصول عمده اش غله ، حبوب و لبنیات است . ساکنان از طایفه ٔ کولیوند هستن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter