مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فزاینده


معنی فزاینده

فزاینده . [ ف َ ی َ دَ / دِ ] (نف ) افزاینده . افزون کننده . (یادداشت بخط مؤلف ) : پرستنده باش و ستاینده باش بکار پرستش فزاینده باش . فردوسی . همان آفریننده ٔ هور و ماه فزاینده ٔ بخت و تخت و کلاه . فردوسی . تو شاهی و مابندگان توایم بخوبی فزایندگان توایم . فردوسی . بمردی فزاینده ٔ عز مؤمن بشمشیر کاهنده ٔ کفر کافر. فرخی . - تری فزاینده ؛ آنچه رطوبت را زیاد کند : شربتهای خنک هم زداینده هم تری فزاینده باید. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). - فزاینده مهر . رجوع به این ترکیب شود. || زیاد شونده . بسیارشونده . افزاینده . (یادداشت بخط مؤلف ) : همه دانش او راست ما بنده ایم که کاهنده و هم فزاینده ایم . فردوسی . عمر و تن تو باد فزاینده و دراز عیش خوش تو باد گوارنده و هنی . منوچهری . بختش هر روز فزاینده باد دستش هرگاه گشاینده باد. منوچهری . رجوع به افزاینده شود.

معنی فزاینده- ترجمه فزاینده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فزاینده اینجا را کلیک کنید

هم معنی فزاینده


ترجمه فزاینده

افزاینده: increasing
فزاینده: increasing
افزاینده: growing


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فزاینده

سخن ایمانوئل كانت: دو چیز در من شگفتی و ستایش همیشگی و فزاینده برمی‌انگیزد: آسمان پرستاره‌ی فراز سرم و حكم اخلاقی درونم.
سخن جان ماكسول: یك علامت تجاری یك هویت زنده است و به طور فزاینده ای در طول زمان، تضعیف یا تقویت می شود كه نتیجه ی هزار حركت جزیی است.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فزایستن

فزایستن . [ ف َ ی ِ ت َ ] (مص ) فزودن . افزودن . (یادداشت بخط مؤلف ). افزاییدن . رجوع به فزایسته شود.

معنی فزاک

فزاک . [ ف َ ] (اِ) فرق سر و کله ٔ سر. || (ص ) پلید و مردار و پلشت . (برهان ). فژاک .فژاکن . فژاگین . پژاگن . فزه . فژه . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). پلید. چرکن و چرک آلود. (آنندراج ) : همانا که چون تو

معنی فزع یافتن

فزع یافتن . [ ف َ زَ ت َ ] (مص مرکب ) دچار فزع شدن . رجوع به فزع یافته شود.

معنی فزعة

فزعة. [ ف ُ ع َ ] (ع ص ) هرکه از وی ترسند. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی فزرت

فزرت . [ ف ِ زِ ] (اِ) رمق و توانایی : فزرتش قمصور شد؛ بکلی منکوب و مغلوب شد. (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به فزرتی شود.

معنی فزع

فزع . [ ف َ زِ ] (ع ص ) ترسان و خائف . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: