مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فزایش


معنی فزایش

فزایش . [ ف َ ی ِ ] (اِمص ) مقابل کاهش . افزایش . افزودن . (یادداشت بخط مؤلف ) : گرت رای به آزمایش بود همه روزت اندر فزایش بود. فردوسی . - فزایش رسیدن ؛ زیاد شدن . افزایش یافتن . فزونی یافتن . - || زیاد نمودن . بیشتر بنظر رسیدن .بهتر جلوه کردن : همه چیز را کآزمایش رسد چو دیده پسندد فزایش رسد. نظامی . - فزایش کردن ؛ افزودن . افزاییدن : به دانش ورا آزمایش کنید همه نیکویی در فزایش کنید. فردوسی . شما هم به یزدان نیایش کنید همه نیکویی در فزایش کنید. فردوسی . || نشو. بالش . زهش . (یادداشت بخط مؤلف ). - فزایش گرفتن ؛ بالیدن .رشد کردن . نمو کردن . بالا رفتن : ستایش گرفتند بر رهنمای فزایش گرفت از گیا چارپای . فردوسی . رجوع به افزایش شود.

معنی فزایش- ترجمه فزایش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فزایش اینجا را کلیک کنید

هم معنی فزایش

تزاید : 1 ازدیاد، افزایش، فزونی و تقلیل، کاهش 2 افزایش یافتن، افزون‌شدن، زیاد شدن و تقلیل یافتن، کاهش یافتن
تصاعد : 1 افزایش، بالاروی، صعود و نزول 2 بالا رفتن، افزایش یافتن و کاهش یافتن، کم شدن 3 برآمدن، صعود کردن 4 برخاستن، متصاعد شدن
تکثیر : 1 ازدیاد، افزایش و تقلیل 2 ازدیاد یافتن، افزایش یافتن، افزون کردن و کاهش یافتن، کم شدن
فزونی: افزایش، افزونی، برکت، بیشی، تزاید، فرط، مازاد، مزیت و کاستی
کاست: 1 کاهش، کمی، نقصان 2 طبقه و افزایش


ترجمه فزایش

افزایش پذیر: increasable
افزایش: increase
افزایش یافتن: increase
افزایش بخشیدن: increase
افزایش دادن: increase


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فزایش

سخن نیچه: ارزشها و تغییرات آن به افزایش قدرت كسانی كه ارزشها را مقرر می دارند؛ مربوط می شوند. میزان ناباوری؛ میزان آزادی اندیشه ی مجاز بیانی از افزایش قدرت است. هیچ انگاری، آرمانی متعلق به بالاترین درجه ی قدرتمندی روح است و سرشارترین زندگی، گاهی ویرانگر و گاهی ریشخند آمیز.
سخن آرتور شوپنهاور: عشقِ مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به كاهش می گذارد، چنانكه تقریباً هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد؛ مرد متمایل به تغییر است، در حالی كه عشق زن پس از انتخاب به گونه ای مداوم افزایش می یابد.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.
سخن برایان تریسی: ایستادگی در برابر سختی ها در شما اعتماد به نفس ایجاد می كند و توانایی شما را نیز افزایش می دهد.
سخن امام علی (ع): بافضیلت‌ترین مردم نزد خداوند كسی است كه برای او عمل به حق- اگرچه موجب كاهش [ظاهری] و سختی باشد- محبوب‌تر از باطل بوده، هرچند آن باطل برای او فایده را جلب كند و موجب افزایش وی شود.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فزع یافته

فزع یافته . [ ف َ زَ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب ) در حال فزع و بیم . ترسان : خواهند ز تو امن فزع یافتگان زآنک در ظلمت و در خوف چراغی و رجایی . خاقانی . رجوع به فزع یافتن و فزع شود.

معنی فزراء

فزراء. [ ف َ ] (ع ص ) مؤنث افزر. زن پرگوشت و پیه . (از اقرب الموارد). زن پرگوشت و پیه ناک . (منتهی الارب ). || زن نزدیک رسیدگی رسیده . (ناظم الاطباء). قاربةالادراک . (از اقرب الموارد).

معنی فزاعة

فزاعة.[ ف َزْ زا ع َ ] (ع ص ) مرد بسیار ترساننده مردم را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به فزع شود.

معنی فزرة

فزرة. [ ف ِ رَ ] (ع اِ) بچه ٔ ببر ماده . (از اقرب الموارد). رجوع به فِزر شود.

معنی فزازة

فزازة. [ ف َ زَ ] (ع مص ) خشم گرفتن و برافروخته گردیدن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی فزان

فزان . [ ف َزْ زا ] (اِخ ) نام پسر حام و بوی نامیده شد ولایتی فراخ و وسیع که میان فیوم و طرابلس غرب است . (منتهی الارب ). ولایت پهناوری است بین فیوم و طرابلس غرب . (از معجم البلدان ). طرابلس مملکتی اس

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: