مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیزج حاجی رضا ...


معنی دیزج حاجی رضا ...

دیزج حاجی رضا قلی . [ زَ رِ ق ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان برکشلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه با 35 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی دیزج حاجی رضا ...- ترجمه دیزج حاجی رضا ... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیزج حاجی رضا ... اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیزج حاجی رضا ...


ترجمه دیزج حاجی رضا ...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیزج حاجی رضا ...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیزج شور

دیزج شور. [ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آلان براغوش بخش آلان براغوش شهرستان سراب با 273 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی دیزج تلخاج

دیزج تلخاج . [ زَ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان اهر و با 150 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی دیزج شیخ مرجان...

دیزج شیخ مرجان . [ زَ ش ِ ی ْ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تسوج بخش شبستر شهرستان تبریزبا 2762 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی دیزج سفید

دیزج سفید. [ زَ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رازلیق بخش مرکزی شهرستان سراب . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی دیزج قربان

دیزج قربان . [ زَ ق ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هرزندات بخش زنوز شهرستان مرند با 958 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی دیزج حاتم خان

دیزج حاتم خان . [ زَ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چایپاره بخش قره ضیاءالدین شهرستان خوی با 172 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: