مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیر یونس


معنی دیر یونس

دیر یونس . [ دَ رِ ن ُ ] (اِخ ) منسوب به یونس بن متی (ع ) است و جنب شرق دجله مقابل موصل است بین آن و دجله دو فرسخ یا کمتر است و این محل معروف به نینوی و نینوی شهر یونس (ع ) است . در زیر دیر چشمه ای است که به عین یونس مشهور است و مردم برای غسل کردن بدانجا میروند. (از معجم البلدان ).

معنی دیر یونس- ترجمه دیر یونس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیر یونس اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیر یونس


ترجمه دیر یونس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیر یونسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرا

دیرا. (اِخ ) شهرکی است [ بخوزستان ] بنزدیکی کوه با نعمت بسیار. (حدود العالم ).

معنی دیرالاحمر

دیرالاحمر. [ دَ رُل ْ اَ م َ ] (اِخ ) در سوهاج مصر واقع است این دیر را بشوی پدر روحانی و معلم شنوده پدر روحانی بنا نمود و چون که با آجر قرمز ساخته شده آن را احمر خوانند. (از الموسوعة العربیة المیسرة).

معنی دیر ونا

دیر ونا. [ دَ رِ وَ ] (اِخ ) عمرانی گوید موضعی است در مصر. (از معجم البلدان ).

معنی دیر یحنس

دیر یحنس . [ دَ ی ْ رِ ی ُ ح َن ْن َ ] (اِخ ) بنا بگفته ٔ الشابشتی دیری است که در سمنود از توابع حوف مصر واقع است . (از معجم البلدان ).

معنی دیر و زود

دیر و زود. [ رُ ] (ق مرکب )در زمان نزدیک یا دور. سرانجام . عاقبت : گفتی که دیر و زودبحالت نظر کنم آری کنی چو بر سر خاکم گذر کنی . سعدی . دیر و زود این شخص و شکل نازنین خاک خواهد گشتن و خاکش غبار.

معنی دیرآمد

دیرآمد. [ م َ ] (مص مرکب مرخم ) تأخیر؛ جریمه ٔ دیرآمد یا دیرآمدگی . جریمه ٔ تأخیر. (یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: