مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیر یونس


معنی دیر یونس

دیر یونس . [ دَ رِ ن ُ ] (اِخ ) منسوب به یونس بن متی (ع ) است و جنب شرق دجله مقابل موصل است بین آن و دجله دو فرسخ یا کمتر است و این محل معروف به نینوی و نینوی شهر یونس (ع ) است . در زیر دیر چشمه ای است که به عین یونس مشهور است و مردم برای غسل کردن بدانجا میروند. (از معجم البلدان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیر یونس اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیر یونس


ترجمه دیر یونس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیر یونسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرالامیر تادرس

دیرالامیر تادرس . [ دَ رُل ْ اَ دُ ] (اِخ ) در محله ٔ روم مصر در قاهره واقع است و بنای آن بعد از قرن پنجم میلادی است . (از الموسوعة العربیة المیسرة).

معنی دیرآمدگی

دیرآمدگی . [ م َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) تأخیر؛ جریمه ٔ دیرآمدگی ، جریمه ٔ تأخیر. (یادداشت مؤلف ).

معنی دیر یاسین

دیر یاسین . [ دَ رِ ] (اِخ ) نام قریه ای است از قرای فلسطین نزدیک قدس . و رجوع به القاموس السیاسی شود.

معنی دیرالاعلی

دیرالاعلی . [دَ رُل ْ اَ لا ] (اِخ ) نام دیری در بالای موصل بر روی کوهی مشرف بر دجله و از نظر وجود انجیلها و مقدسات ،مسیحیان دیری چون آن ندارند و در سال 301 معدن گوگرد و مرقشیثا در آن ظاهر گردید. و در

معنی دیرالاسکون

دیرالاسکون . [ دَ رُل ْ اَ ] (اِخ ) دیری است در حیره مشرف بر نجف و در آن محرابها و راهبانی هستند که از واردین پذیرائی میکنند و در طریق واسط قرار دارد. (از معجم البلدان ).

معنی دیرادیر

دیرادیر. (ق مرکب ) دیردیر. دیربدیر. مقابل زود بزود. (یادداشت مؤلف ) : بدین سبب مردم محرور را شراب دیرادیر باید خوردن و اگر خود نخورد بهتر و زیباترو نیکوتر باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). بدین سبب مباشرت

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: