مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیر هندالکبری


معنی دیر هندالکبری

دیر هندالکبری . [ دَ رِ هَِ دِل ْ ک ُ را ] (اِخ ) دیری است در ناحیه ای از نجف در حیره که آن را هند دختر حارث بن عمربن حجر اکل المرار کندی ساخته است و هارون الرشید به اتفاق یحیی بن خالد هنگامی که بحیره آمد از این دیر دیدن کرد. (از معجم البلدان ).

معنی دیر هندالکبری- ترجمه دیر هندالکبری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیر هندالکبری اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیر هندالکبری


ترجمه دیر هندالکبری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیر هندالکبریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرآمدگی

دیرآمدگی . [ م َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) تأخیر؛ جریمه ٔ دیرآمدگی ، جریمه ٔ تأخیر. (یادداشت مؤلف ).

معنی دیر و زود

دیر و زود. [ رُ ] (ق مرکب )در زمان نزدیک یا دور. سرانجام . عاقبت : گفتی که دیر و زودبحالت نظر کنم آری کنی چو بر سر خاکم گذر کنی . سعدی . دیر و زود این شخص و شکل نازنین خاک خواهد گشتن و خاکش غبار.

معنی دیرآغارش

دیرآغارش . [ رِ ] (ص مرکب ) آنکه دیر خیس خورد. (یادداشت مؤلف ).

معنی دیرادیر

دیرادیر. (ق مرکب ) دیردیر. دیربدیر. مقابل زود بزود. (یادداشت مؤلف ) : بدین سبب مردم محرور را شراب دیرادیر باید خوردن و اگر خود نخورد بهتر و زیباترو نیکوتر باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). بدین سبب مباشرت

معنی دیر یونس

دیر یونس . [ دَ رِ ن ُ ] (اِخ ) منسوب به یونس بن متی (ع ) است و جنب شرق دجله مقابل موصل است بین آن و دجله دو فرسخ یا کمتر است و این محل معروف به نینوی و نینوی شهر یونس (ع ) است . در زیر دیر چشمه ای اس

معنی دیر نهیا

دیر نهیا. [ دَ رِ ن َ ] (اِخ ) نهیا در جیزه ٔ مصر و این دیر از بهترین دیرهای مصر است . (از معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: