مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیر هندالصغری


معنی دیر هندالصغری

دیر هندالصغری . [ دَ رِ هَِ دِص ْ ص ُ را ] (اِخ ) در حیره نزدیک خطه ٔ بنی عبداﷲبن دارم بکوفه و پس از خندق واقع است . و گویند: چون انوشیروان نعمان بن منذر را بزندان خویش افکند دختر منذر که نام او هند بود نذر کرد که هرگاه پدرش از زندان انوشیروان رهایی یابد دیری بسازد و تا آخر عمر در آن سکنی گزیند و چون نعمان آزاد گردید هند به نذر خود وفا نمود و خالدبن ولید هنگام فتح حیره با این دختر گفتگوئی داشت و نیز داستانی با مغیرةبن شعبه دارد. و بنا بروایتی قبر نعمان بن منذر در همین دیر است . (از معجم البلدان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیر هندالصغری اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیر هندالصغری


ترجمه دیر هندالصغری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیر هندالصغریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرآ

دیرآ. (نف مرکب ) دیر آیند. آنکه بدیر آید. (از آنندراج ). که پس از زمانی دراز دررسد. که بعد مدتی دراز فراز آید.

معنی دیر هرمس

دیر هرمس . [ دَ رِ هَِ / هَُ م ِ ] (اِخ ) در منف در سرزمین مصر نزدیک اهرام واقع است . (از معجم البلدان ). در سقاره ٔ مصر واقع است و هرمیس نام یکی از پدران روحانی است و بنای دیر مربوط بقرن 4 و 5 م . اس

معنی دیر هندالکبری

دیر هندالکبری . [ دَ رِ هَِ دِل ْ ک ُ را ] (اِخ ) دیری است در ناحیه ای از نجف در حیره که آن را هند دختر حارث بن عمربن حجر اکل المرار کندی ساخته است و هارون الرشید به اتفاق یحیی بن خالد هنگامی که بحیره

معنی دیرآشنا

دیرآشنا. (ص مرکب ) دیر پروا. دیر خصومت . دیر صلح . (از آنندراج ). که زود درنیامیزد. که زود نجوشد. دیرجوش .

معنی دیر نجران

دیر نجران . [ دَ رِ ن َ ] (اِخ ) دیری است در دمشق از نواحی حوران ببصری و همان دیری که بدانجا داستان ملاقات بحیرای راهب با حضرت محمد (ص ) مشهور است . (از معجم البلدان ).

معنی دیرا

دیرا. (اِخ ) شهرکی است [ بخوزستان ] بنزدیکی کوه با نعمت بسیار. (حدود العالم ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: