مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیرالبتول


معنی دیرالبتول

دیرالبتول . [ دَ رُل ْ ب َ ] (اِخ ) دیر مشهور بزرگی است بصعید مصر نزدیک انصنا، میگویند حضرت مریم (ع ) وارد آن شده است . (از معجم البلدان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیرالبتول اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیرالبتول


ترجمه دیرالبتول


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیرالبتولمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرادیر

دیرادیر. (ق مرکب ) دیردیر. دیربدیر. مقابل زود بزود. (یادداشت مؤلف ) : بدین سبب مردم محرور را شراب دیرادیر باید خوردن و اگر خود نخورد بهتر و زیباترو نیکوتر باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). بدین سبب مباشرت

معنی دیرالجرعة

دیرالجرعة.[ دَ رُل ْ ج ُ رَ ع َ ] (اِخ ) این دیر در حیره است . ظاهراً همان دیر عبدالمسیح است . (از معجم البلدان ).

معنی دیرالجماجم

دیرالجماجم . [ دِ رُل ْ ج َ ج ِ ] (اِخ ) دیری است در بابل (عراق ) واقع در هفت فرسخی کوفه و بنا بگفته یاقوت در جهت راه بیابانی بصره است و در نزدیکی آن دیری است بنام دیرالقرة و شاید دیر جماجم و دیرالقرة

معنی دیرالبلاص

دیرالبلاص . [ دَ رُل ْ ب َل ْ لا ] (اِخ ) در العصید مصر نزدیک دمیاط میباشد. (از معجم البلدان ).

معنی دیرالاحمر

دیرالاحمر. [ دَ رُل ْ اَ م َ ] (اِخ ) در سوهاج مصر واقع است این دیر را بشوی پدر روحانی و معلم شنوده پدر روحانی بنا نمود و چون که با آجر قرمز ساخته شده آن را احمر خوانند. (از الموسوعة العربیة المیسرة).

معنی دیرالبکرة

دیرالبکرة. [ دَ رُل ْ ب َ رَ ] (اِخ ) دیری است در سمالوط مصر و مربوط به قرن 4 و 5 م . است . (از الموسوعة العربیة المیسرة).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: