مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیرالاعور


معنی دیرالاعور

دیرالاعور. [ دَ رُل ْ اَع ْ وَ ] (اِخ ) نام دیری در خارج کوفه و آن را مردی بنام اعور از بنی حذافةبن زهربن ایاد ساخته است . (از معجم البلدان ). || محلی است در عراق شرق نجف و جنوب کربلا. رستم سردار ساسانی در پیشروی از تیسفون به قادسیه در آنجا اردو زد. سلیمان بن صرد نیز پس از عزیمت از کوفه با توابین و پیش از حرکت به کربلا آنجا را میعاد پیروان خود قرار داد. (دائرة المعارف فارسی ).

معنی دیرالاعور- ترجمه دیرالاعور برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیرالاعور اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیرالاعور


ترجمه دیرالاعور


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیرالاعورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرآمدگی

دیرآمدگی . [ م َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) تأخیر؛ جریمه ٔ دیرآمدگی ، جریمه ٔ تأخیر. (یادداشت مؤلف ).

معنی دیرالاسکون

دیرالاسکون . [ دَ رُل ْ اَ ] (اِخ ) دیری است در حیره مشرف بر نجف و در آن محرابها و راهبانی هستند که از واردین پذیرائی میکنند و در طریق واسط قرار دارد. (از معجم البلدان ).

معنی دیرالجبراوی

دیرالجبراوی . [ دَ رُل ْ ج َ ] (اِخ ) منطقه ای است باستانی در فرمانداری اسیوط بمصر نزدیک قریه ٔ معابدة واقع بر ساحل شرقی نیل و در آن گورهائی است که در سنگ کنده شده است و مربوط به عده ای از حکام اقلیم

معنی دیرالبخت

دیرالبخت . [ دَ رُل ْب ُ ] (اِخ ) بفاصله دو فرسخ از دمشق واقع است این دیر، دیر میخائیل نامیده میشد چون عبدالملک مروان شتر بختی در آن دیر می بست از آن به بعد به این نام موسوم گردید. علی بن عبداﷲبن عباس

معنی دیرالجب

دیرالجب . [دَ رُل ْ ج ُب ب ] (اِخ ) دیری است در شرق موصل که در راه میان موصل و اربل واقع است . (از معجم البلدان ).

معنی دیرالبلاص

دیرالبلاص . [ دَ رُل ْ ب َل ْ لا ] (اِخ ) در العصید مصر نزدیک دمیاط میباشد. (از معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter