مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیرالاعور


معنی دیرالاعور

دیرالاعور. [ دَ رُل ْ اَع ْ وَ ] (اِخ ) نام دیری در خارج کوفه و آن را مردی بنام اعور از بنی حذافةبن زهربن ایاد ساخته است . (از معجم البلدان ). || محلی است در عراق شرق نجف و جنوب کربلا. رستم سردار ساسانی در پیشروی از تیسفون به قادسیه در آنجا اردو زد. سلیمان بن صرد نیز پس از عزیمت از کوفه با توابین و پیش از حرکت به کربلا آنجا را میعاد پیروان خود قرار داد. (دائرة المعارف فارسی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیرالاعور اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیرالاعور


ترجمه دیرالاعور


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیرالاعورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرا

دیرا. (اِخ ) شهرکی است [ بخوزستان ] بنزدیکی کوه با نعمت بسیار. (حدود العالم ).

معنی دیرالبخت

دیرالبخت . [ دَ رُل ْب ُ ] (اِخ ) بفاصله دو فرسخ از دمشق واقع است این دیر، دیر میخائیل نامیده میشد چون عبدالملک مروان شتر بختی در آن دیر می بست از آن به بعد به این نام موسوم گردید. علی بن عبداﷲبن عباس

معنی دیرالجرعة

دیرالجرعة.[ دَ رُل ْ ج ُ رَ ع َ ] (اِخ ) این دیر در حیره است . ظاهراً همان دیر عبدالمسیح است . (از معجم البلدان ).

معنی دیرالجماجم

دیرالجماجم . [ دِ رُل ْ ج َ ج ِ ] (اِخ ) دیری است در بابل (عراق ) واقع در هفت فرسخی کوفه و بنا بگفته یاقوت در جهت راه بیابانی بصره است و در نزدیکی آن دیری است بنام دیرالقرة و شاید دیر جماجم و دیرالقرة

معنی دیرالجزیرة

دیرالجزیرة. [ دَ رُل ْ ج َ رَ ] (اِخ ) نام یکی از اعمال قوصیة است . (از تاج العروس ).

معنی دیرالاعلی

دیرالاعلی . [دَ رُل ْ اَ لا ] (اِخ ) نام دیری در بالای موصل بر روی کوهی مشرف بر دجله و از نظر وجود انجیلها و مقدسات ،مسیحیان دیری چون آن ندارند و در سال 301 معدن گوگرد و مرقشیثا در آن ظاهر گردید. و در

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: