مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیرالاعلی


معنی دیرالاعلی

دیرالاعلی . [دَ رُل ْ اَ لا ] (اِخ ) نام دیری در بالای موصل بر روی کوهی مشرف بر دجله و از نظر وجود انجیلها و مقدسات ،مسیحیان دیری چون آن ندارند و در سال 301 معدن گوگرد و مرقشیثا در آن ظاهر گردید. و در جنب آن قبر عمروبن حمق خزاعی صحابی قرار دارد. (از معجم البلدان ).

معنی دیرالاعلی- ترجمه دیرالاعلی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیرالاعلی اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیرالاعلی


ترجمه دیرالاعلی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیرالاعلیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرآمدگی

دیرآمدگی . [ م َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) تأخیر؛ جریمه ٔ دیرآمدگی ، جریمه ٔ تأخیر. (یادداشت مؤلف ).

معنی دیرالجزیرة

دیرالجزیرة. [ دَ رُل ْ ج َ رَ ] (اِخ ) نام یکی از اعمال قوصیة است . (از تاج العروس ).

معنی دیرالجاثلیق

دیرالجاثلیق . [ دَ رُل ْ ث َ ] (اِخ ) دیری است قدیم در بابل (عراق ) در فاصله ٔ کوتاهی از سمت غربی رود دجله که بر روی تپه ای در نزدیکی شهر مسکن [ از قصبه ٔ طسوج در استان عالی ] در سرحد سواد و تکریت (حد

معنی دیرالجرعة

دیرالجرعة.[ دَ رُل ْ ج ُ رَ ع َ ] (اِخ ) این دیر در حیره است . ظاهراً همان دیر عبدالمسیح است . (از معجم البلدان ).

معنی دیرالاعور

دیرالاعور. [ دَ رُل ْ اَع ْ وَ ] (اِخ ) نام دیری در خارج کوفه و آن را مردی بنام اعور از بنی حذافةبن زهربن ایاد ساخته است . (از معجم البلدان ). || محلی است در عراق شرق نجف و جنوب کربلا. رستم سردار ساسا

معنی دیرالجب

دیرالجب . [دَ رُل ْ ج ُب ب ] (اِخ ) دیری است در شرق موصل که در راه میان موصل و اربل واقع است . (از معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: