مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیرادیر


معنی دیرادیر

دیرادیر. (ق مرکب ) دیردیر. دیربدیر. مقابل زود بزود. (یادداشت مؤلف ) : بدین سبب مردم محرور را شراب دیرادیر باید خوردن و اگر خود نخورد بهتر و زیباترو نیکوتر باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). بدین سبب مباشرت کمتر و دیرادیر باید کرد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیرادیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیرادیر


ترجمه دیرادیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیرادیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرالباعقی

دیرالباعقی . [ دَ رُل ْ ع ِ قی ی ی ] (اِخ ) این دیر روبروی بصری از سرزمین حوران است و معروف به دیر بحیرای راهب است که قصه ٔ ملاقات او با حضرت رسول (ص ) مشهور است . (از معجم البلدان ج 2).

معنی دیر یونس

دیر یونس . [ دَ رِ ن ُ ] (اِخ ) منسوب به یونس بن متی (ع ) است و جنب شرق دجله مقابل موصل است بین آن و دجله دو فرسخ یا کمتر است و این محل معروف به نینوی و نینوی شهر یونس (ع ) است . در زیر دیر چشمه ای اس

معنی دیرالاحمر

دیرالاحمر. [ دَ رُل ْ اَ م َ ] (اِخ ) در سوهاج مصر واقع است این دیر را بشوی پدر روحانی و معلم شنوده پدر روحانی بنا نمود و چون که با آجر قرمز ساخته شده آن را احمر خوانند. (از الموسوعة العربیة المیسرة).

معنی دیرالجب

دیرالجب . [دَ رُل ْ ج ُب ب ] (اِخ ) دیری است در شرق موصل که در راه میان موصل و اربل واقع است . (از معجم البلدان ).

معنی دیرالبخت

دیرالبخت . [ دَ رُل ْب ُ ] (اِخ ) بفاصله دو فرسخ از دمشق واقع است این دیر، دیر میخائیل نامیده میشد چون عبدالملک مروان شتر بختی در آن دیر می بست از آن به بعد به این نام موسوم گردید. علی بن عبداﷲبن عباس

معنی دیرالبکرة

دیرالبکرة. [ دَ رُل ْ ب َ رَ ] (اِخ ) دیری است در سمالوط مصر و مربوط به قرن 4 و 5 م . است . (از الموسوعة العربیة المیسرة).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: