مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیرآ


معنی دیرآ

دیرآ. (نف مرکب ) دیر آیند. آنکه بدیر آید. (از آنندراج ). که پس از زمانی دراز دررسد. که بعد مدتی دراز فراز آید.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیرآ اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیرآ

تاخیر : 1 تعویق، درنگ، دیر و تعجیل، تسریع 2 تعلل، دفع‌الوقت، طفره، مماطله 3 مطال 4 دیرکرد 5 دیرآمد 6 مهلت، فرصت 7 دیر کردن 8 عقب انداختن


ترجمه دیرآ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیرآمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرادیر

دیرادیر. (ق مرکب ) دیردیر. دیربدیر. مقابل زود بزود. (یادداشت مؤلف ) : بدین سبب مردم محرور را شراب دیرادیر باید خوردن و اگر خود نخورد بهتر و زیباترو نیکوتر باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). بدین سبب مباشرت

معنی دیرالبتول

دیرالبتول . [ دَ رُل ْ ب َ ] (اِخ ) دیر مشهور بزرگی است بصعید مصر نزدیک انصنا، میگویند حضرت مریم (ع ) وارد آن شده است . (از معجم البلدان ).

معنی دیرالامیر تادرس

دیرالامیر تادرس . [ دَ رُل ْ اَ دُ ] (اِخ ) در محله ٔ روم مصر در قاهره واقع است و بنای آن بعد از قرن پنجم میلادی است . (از الموسوعة العربیة المیسرة).

معنی دیرالاعلی

دیرالاعلی . [دَ رُل ْ اَ لا ] (اِخ ) نام دیری در بالای موصل بر روی کوهی مشرف بر دجله و از نظر وجود انجیلها و مقدسات ،مسیحیان دیری چون آن ندارند و در سال 301 معدن گوگرد و مرقشیثا در آن ظاهر گردید. و در

معنی دیر یونس

دیر یونس . [ دَ رِ ن ُ ] (اِخ ) منسوب به یونس بن متی (ع ) است و جنب شرق دجله مقابل موصل است بین آن و دجله دو فرسخ یا کمتر است و این محل معروف به نینوی و نینوی شهر یونس (ع ) است . در زیر دیر چشمه ای اس

معنی دیرالابیض

دیرالابیض . [ دَ رُل ْ اَب ْ ی َ ] (اِخ ) و آن در دو موضع است یکی بالای کوهی مشرف بر شهر رها و بقعه ٔ حران و دیگری در صعید مصر. (از معجم البلدان ). این اخیر در سوهاج مصر واقع است و آن را شنوده پدر روح

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: