مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیرآ


معنی دیرآ

دیرآ. (نف مرکب ) دیر آیند. آنکه بدیر آید. (از آنندراج ). که پس از زمانی دراز دررسد. که بعد مدتی دراز فراز آید.

معنی دیرآ- ترجمه دیرآ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیرآ اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیرآ

تاخیر : 1 تعویق، درنگ، دیر و تعجیل، تسریع 2 تعلل، دفع‌الوقت، طفره، مماطله 3 مطال 4 دیرکرد 5 دیرآمد 6 مهلت، فرصت 7 دیر کردن 8 عقب انداختن


ترجمه دیرآ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیرآمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرآشنا

دیرآشنا. (ص مرکب ) دیر پروا. دیر خصومت . دیر صلح . (از آنندراج ). که زود درنیامیزد. که زود نجوشد. دیرجوش .

معنی دیر یونس

دیر یونس . [ دَ رِ ن ُ ] (اِخ ) منسوب به یونس بن متی (ع ) است و جنب شرق دجله مقابل موصل است بین آن و دجله دو فرسخ یا کمتر است و این محل معروف به نینوی و نینوی شهر یونس (ع ) است . در زیر دیر چشمه ای اس

معنی دیر یاسین

دیر یاسین . [ دَ رِ ] (اِخ ) نام قریه ای است از قرای فلسطین نزدیک قدس . و رجوع به القاموس السیاسی شود.

معنی دیرالامیر تادرس

دیرالامیر تادرس . [ دَ رُل ْ اَ دُ ] (اِخ ) در محله ٔ روم مصر در قاهره واقع است و بنای آن بعد از قرن پنجم میلادی است . (از الموسوعة العربیة المیسرة).

معنی دیر هزقل

دیر هزقل . [ دَ رِ هَِ زِ ق ْ / هَِ ق ِ ] (اِخ ) که دگرگون شده ٔ حزقیل است . دیر مشهوری است میان بصره و عسکر مکرم حزقیل همان است که خداوند بداستان زنده کردن مردمان بخاطر وی در قرآن بدان اشاره نموده اس

معنی دیر هندالکبری

دیر هندالکبری . [ دَ رِ هَِ دِل ْ ک ُ را ] (اِخ ) دیری است در ناحیه ای از نجف در حیره که آن را هند دختر حارث بن عمربن حجر اکل المرار کندی ساخته است و هارون الرشید به اتفاق یحیی بن خالد هنگامی که بحیره

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter