مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دویت دار


معنی دویت دار

دویت دار. [ دَ ] (نف مرکب ) دوات دار. داوی . (یادداشت مؤلف ) : امیر چون رقعه بخواند بنوشت و به غلامی خاص داد که دویت دار بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 159). و رجوع به دوات دار شود.

معنی دویت دار- ترجمه دویت دار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دویت دار اینجا را کلیک کنید

هم معنی دویت دار


ترجمه دویت دار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دویت دارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دویده

دویده . [ دَ دَ / دِ ] (ن مف ) شتافته . به شتاب رفته . این کلمه مانند بسیاری از افعال لازم فارسی از قبیل گذشته و رفته ، صیغه ٔ صفت مفعولی است به معنی صفت فاعلی که کاری را در گذشته انجام داده است . (یا

معنی دویره

دویره . [ دَ رَ ] (اِخ ) دهی است به نیشابور، از آن ده است محمدبن عبداﷲبن یوسف بن خورشید. (منتهی الارب ). دهی است در دو فرسخی نیشابور. (از لباب الانساب ).

معنی دویت

دویت . [ دَ ] (ص ، اِ) دوویر. دویر. (لغت محلی شوشتر). رجوع به دویر شود.

معنی دویة

دویة. [ دَ وی ی َ ] (ع ص ) زن بسیار