مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دوک رشتن


معنی دوک رشتن

دوک رشتن . [ رِ ت َ ] (مص مرکب ) ریسیدن پنبه یا پشم با دوک : رسم دوک رشتن از پشم و موی وی [ کیومرث ] آورد تا از آن جامه ها کردند. (ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی ). نداری نمک سود و هیزم نه نان نه شب دوک ریسی بسان زنان . فردوسی .

معنی دوک رشتن- ترجمه دوک رشتن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دوک رشتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی دوک رشتن


ترجمه دوک رشتن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دوک رشتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دوکاردی

دوکاردی . [ دُ ] (اِ مرکب ) دو کارد ضربتی و مشتی که بر زیر گلو زنند. (برهان ). رجوع به دو کارد شود.

معنی دوکاسه

دوکاسه .[ دُ س َ / س ِ ] (ص مرکب ) که خرج از کسی جدا دارد. که مال از وی ممتاز دارد؛ دو کاسه بودن با کسی ، مالشان از یکدیگر جدا بودن . (یادداشت مؤلف ) : با زن خویشتن دو کاسه مباش وآنچه داری به سوی خ

معنی دوکانه

دوکانه . [ دُ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دور فرامان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان . سکنه ٔ آن 172 تن . آب از قنات و رودخانه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی دوک

دوک . (اِخ ) دهی است از دهستان کیاکلا بخش مرکزی شهرستان شاهی دارای 375 سکنه و آب آن از رودخانه ٔتالار و چاه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی دوقوس

دوقوس . [ دُ ] (معرب ، اِ) دوقو. (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). دوقو و برخی گویند نوعی از آن است . برخی گفته اند تخم کرفس صحرایی است . (از برهان ). زردک صحرایی . رجوع به دوقو شود.

معنی دوک

دوک . (فرانسوی ، اِ) کلمه ٔ فرانسوی و تأنیث آن دوشس است و آن لقبی از القاب نجبای فرانسه است .(یادداشت مؤلف ). یکی از القاب اشراف اروپا. || فرمانروای یک دوک نشین . (فرهنگ فارسی معین ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter