مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دوکة


معنی دوکة

دوکة. [ دَ ک َ ] (ع اِمص ) بدی . || خصومت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || (اِ) خرمابن هندی . ج ، دوک . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی دوکة- ترجمه دوکة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دوکة اینجا را کلیک کنید

هم معنی دوکة


ترجمه دوکة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دوکةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دوگانگی

دوگانگی . [ دُن َ / ن ِ ] (حامص مرکب ، اِ مرکب ) تغایر. مغایرت . اختلاف . دوگونگی . مقابل یگانگی . مقابل وحدت : بر سبوی دوگانگی زن سنگ تا ز خمی برآیدت ده رنگ . اوحدی . و رجوع به دوگانه شود.

معنی دوکاسه

دوکاسه .[ دُ س َ / س ِ ] (ص مرکب ) که خرج از کسی جدا دارد. که مال از وی ممتاز دارد؛ دو کاسه بودن با کسی ، مالشان از یکدیگر جدا بودن . (یادداشت مؤلف ) : با زن خویشتن دو کاسه مباش وآنچه داری به سوی خ

معنی دوکس

دوکس . [ دَ ک َ ] (ع اِ) شیر بیشه . (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء). یکی از نامهای شیر است . (منتهی الارب ). || عدد بسیار از چارپایان و گوسپندان . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). عدد بسیار. (مهذب الاس

معنی دوگان دوگان

دوگان دوگان . [ دُ دُ ] (ق مرکب ) مثنی . دوتا دوتا. دوبدو. دودو. مقابل یکان یکان . (یادداشت مؤلف ) : پس هر روزی دو سر مرد را وظیفه کرد [ ضحاک ] که بیاوردی و بکشتی ... هرچه به زندانهای وی اندر کس بود

معنی دوکچه

دوکچه . [ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) دوک کوچک . (ناظم الاطباء). به معنی دوک است .(آنندراج ). مصغر دوک ، ماسوره ای که در کلوک گذارند وکرباس بافند. (از شعوری ج 1 ورق 454). || پود. پود پیچ و ماکو. (ناظم الاطب

معنی دوگا

دوگا. [ دُ ](ص نسبی ، اِ مرکب ) مخفف دوگانه . (لغت محلی شوشتر). رجوع به دوگانه شود. || (اصطلاح موسیقی ) مخفف دوگاه . نوایی است از موسیقی . (لغت محلی شوشتر).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter