مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دوران دره بالا


معنی دوران دره بالا

دوران دره بالا. [ دَ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آبسرده ٔ بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد. دارای 240 تن سکنه . آب آن از چشمه ها. راه آن اتومبیل رو می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی دوران دره بالا- ترجمه دوران دره بالا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دوران دره بالا اینجا را کلیک کنید

هم معنی دوران دره بالا


ترجمه دوران دره بالا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دوران دره بالامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دوران

دوران . (ع اِ) ج ِ دار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ج ِ دار به معنی سرای . (از آنندراج ). رجوع به دار شود. || ج ِ دوار. (دهار). رجوع به دوار شود.

معنی دوران خدای

دوران خدای . [ دَ / دُو خ ُ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) زناکار وروسپی باره . (ناظم الاطباء). فاسق و فاجر را گویند.

معنی دوراندر

دوراندر. [ اَ دَ ] (ص مرکب ، اِمرکب ) عمیق . گود. ژرف . نَغَل . (لغت فرس اسدی نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ نخجوانی ). || چاه عمیق . دورتک . دورفرود. || کوزه ٔ فراخ . (آنندراج ).

معنی دورانسر بالا

دورانسر بالا. [ دَ س َ رِ] (اِخ ) دهی است از دهستان بالاخیابان بخش مرکزی شهرستان آمل . دارای 105 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ هراز. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی دوران سرون

دوران سرون . [ س َ ] (اِخ ) پادشاه جادویان که باشت زرتشت پیغمبر معاصر بود و چون می دانست که این پیغمبر آیین وی را بر هم خواهد زد به خیال کشتن او بود. (ناظم الاطباء) (از برهان ) (از آنندراج ).

معنی دوران دره پایین

دوران دره پایین . [ دَ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آبسرده ٔ بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد. دارای 120 تن سکنه . آب آن از چشمه کهریزمله کبود. راه آن اتومبیل روست . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter