مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دوخته فروش


معنی دوخته فروش

دوخته فروش . [ ت َ / ت ِ ف ُ ] (نف مرکب ) که فروختن رختهای دوخته پیشه دارد. لباس فروش . (یادداشت مؤلف ). کسی که پارچه بخرد و از آن لباس به اندازه های مختلف بدوزد و برای فروش عرضه کند. (فرهنگ لغات عامیانه ).

معنی دوخته فروش- ترجمه دوخته فروش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دوخته فروش اینجا را کلیک کنید

هم معنی دوخته فروش


ترجمه دوخته فروش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دوخته فروشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دود

دود. [ دَ ] (ع مص ) کرم افتادن در طعام . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). کرمناک شدن طعام . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی دوخته فروشی

دوخته فروشی . [ ت َ / ت ِ ف ُ ] (حامص مرکب ) عمل و شغل و پیشه ٔ دوخته فروش . رجوع به دوخته فروش شود. || (اِ مرکب ) دکان دوخته فروش . (یادداشت مؤلف ). آنجا که جامه های دوخته فروشند. لباس فروشی .

معنی دوخمه

دوخمه . [ دُ خ َم ْ م َ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) دوخما. (ناظم الاطباء). رجوع به دوخما شود.

معنی دوخته

دوخته . [ ت َ/ ت ِ ] (ن مف ) دوشیده . (آنندراج ) (برهان ) (ناظم الاطباء). دوشیده شده . (منتهی الارب ) (یادداشت مؤلف ): النخیرة؛ شیر بز و میش بر هم دوخته . (مهذب الاسماء).

معنی دوخما

دوخما. [ دُ خ َم ْ ما ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) دوخمه . چپقی که دسته ٔ وی کج و خمیده باشد. (ناظم الاطباء).

معنی دود افکندن

دود افکندن . [ اَ ک َ دَ] (مص مرکب ) دود برافکندن . دود برانگیختن . دود برآوردن . || کنایه از جادویی است : به دود افکندن آن زلف سرکش که چون دودافکنان در من زد آتش . نظامی . رجوع به دودافکن و دوداف

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: