مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ده نو


معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مزینان بخش داورزن شهرستان سبزوار. واقع در5هزارگزی شمال داورزن سر راه مالرو عمومی مزینان دارای 158 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. در تابستان می توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ده نو اینجا را کلیک کنید

هم معنی ده نو

ساغر زدن : ساغر کشیدن، شراب خوردن، شراب نوشیدن، باده‌گساری کردن، می زدن، باده نوشیدن، باده‌نوشی کردن


ترجمه ده نو

قصیده نوشتن: elegize
بنده نواز: kind to inferiors
بنده نوازی: kindness to inferiors
باده نوش: alcoholic


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ده نو


طاس و مندیل و گل از التون بگیر *** تا به گرمابه رویم اى ناگزیر
سنقر آن دم طاس و مندیلى نکو *** بر گرفت و رفت با او دو به دو
مسجدى بر ره بد و بانگ صلا *** آمد اندر گوش سنقر در ملا
بود سنقر سخت مولع در نماز *** گفت اى میر من اى بنده نواز
تو بر این دکان زمانى صبر کن *** تا گذارم فرض و خوانم لَمْ یکن‏
چون امام و قوم بیرون آمدند *** از نماز و وردها فارغ شدند
سنقر آن جا ماند تا نزدیک چاشت *** میر سنقر را زمانى چشم داشت‏
گفت اى سنقر چرا نایى برون *** گفت مى‏نگذاردم این ذو فنون‏
صبر کن نک آمدم اى روشنى *** نیستم غافل که در گوش منى‏
هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد *** تا که عاجز گشت از تیباش مرد


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گلمکان بخش طرقبه ٔ شهرستان مشهد. واقع در 30هزارگزی شمال باختری طرقبه . دارای 136 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ ج

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فیض آباد محولات شهرستان تربت حیدریه . واقع در 18هزارگزی جنوب باختر فیض آباد. دارای 157 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. از تلخ بخش می توان اتومبیل ب

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سمیرم پایین بخش حومه ٔ شهرستان شهرضا. واقع در 5هزارگزی شمال باختری شهرضا. دارای 1978 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. راه آن ماشین رو است . (از فرهن

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بارمعدن بخش سرولایت شهرستان نیشابور. واقع در 30هزارگزی جنوب باختری چکنه ٔ بالا. دارای 126 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قره باغ بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 21هزارگزی جنوب خاوری شیراز. سکنه ٔ آن 214 تن . آب آن از چشمه و چاه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. واقع در 10هزارگزی جنوب باختر فیروزآباد. سکنه ٔ آن 146 تن . آب آن از قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7)

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<