مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ده نو


معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مزینان بخش داورزن شهرستان سبزوار. واقع در5هزارگزی شمال داورزن سر راه مالرو عمومی مزینان دارای 158 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. در تابستان می توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ده نو اینجا را کلیک کنید

هم معنی ده نو

ساغر زدن : ساغر کشیدن، شراب خوردن، شراب نوشیدن، باده‌گساری کردن، می زدن، باده نوشیدن، باده‌نوشی کردن


ترجمه ده نو

قصیده نوشتن: elegize
بنده نواز: kind to inferiors
بنده نوازی: kindness to inferiors
باده نوش: alcoholic


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ده نو


هست این بالا مقام مصطفى *** وهم مثلى نیست با آن شه مرا
بعد از آن بر جاى خطبه آن ودود *** تا به قرب عصر لب خاموش بود
زهره نه کس را که گوید هین بخوان *** یا برون آید ز مسجد آن زمان‏
هیبتى بنشسته بد بر خاص و عام *** پر شده نور خدا آن صحن و بام‏
هر که بینا ناظر نورش بدى *** کور ز آن خورشید هم گرم آمدى‏
پس ز گرمى فهم کردى چشم کور *** که بر آمد آفتابى بى‏فتور
لیک این گرمى گشاید دیده را *** تا ببیند عین هر بشنیده را
گرمى‏اش را ضجرتى و حالتى *** ز آن تبش دل را گشادى فسحتى‏
کور چون شد گرم از نور قدم *** از فرح گوید که من بینا شدم‏
سخت خوش مستى ولى اى بو الحسن *** پاره‏اى راه است تا بینا شدن‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقع در 4هزارگزی جنوب شهر نهاوند. سکنه ٔ آن 360تن . آب آن از رودخانه ٔ گاماسیاب تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی ده نو

ده نو.[ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون . واقع در 31هزارگزی خاورفهلیان . سکنه ٔ آن 96 تن . آب آن از رودخانه ٔ شور و چشمه تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان علامرودشت بخش کنگان شهرستان بوشهر. واقع در 100هزارگزی جنوب خاوری کنگان . سکنه ٔ آن 169 تن . آب آن از چاه و قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شاندیز بخش طرقبه ٔ شهرستان مشهد. واقع در 8هزارگزی شمال خاوری طرقبه . دارای 136 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان عیسوند بخش برازجان شهرستان بوشهر. واقع در 10هزارگزی جنوب باختر برازجان . سکنه ٔ آن 118 تن . آب آن از چاه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی ده نو

ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زاوه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه . واقع در 18هزارگزی خاور تربت حیدریه . دارای 350 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. تابستان از زاوه می توان اتوم

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: