مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دلیک یارقان


معنی دلیک یارقان

دلیک یارقان . [ دَ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 20 هزارگزی راه شوسه ٔ گرمی به بیله سوار. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی دلیک یارقان- ترجمه دلیک یارقان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دلیک یارقان اینجا را کلیک کنید

هم معنی دلیک یارقان


ترجمه دلیک یارقان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دلیک یارقانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دلیک داش

دلیک داش . [ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهرویران بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد واقع در 31/5هزارگزی شمال شرقی مهاباد و 7 هزارگزی راه شوسه ٔ مهاباد به میاندوآب . سکنه ٔ آن 195 تن . آب آن از چشمه وراه آن

معنی دلیل

دلیل . [ دُ ل َ ] (اِخ ) نام محدثی است . (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی دلیل جستن

دلیل جستن . [ دَ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) در پی دلیل برآمدن . استدلال . || راهنما جستن . راهبر جستن . بلد راه طلبیدن : سوءالت صوابست و فعلت جمیل به منزل رسد هرکه جوید دلیل . سعدی .

معنی دلیگان

دلیگان . [ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان برخوار بخش حومه ٔ شهرستان اصفهان . واقع در 17هزارگزی اصفهان و 4 هزارگزی راه فرعی امیرآباد به اصفهان ، با 1726 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین میشود و راه آن ماش

معنی دلیک یارقان

دلیک یارقان . [ دَ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 30 هزارگزی شمال شرقی آبش احمد مرکز دهستان و 13/5 هزارگزی راه ارابه رو لاریجان به اصلان دوز. آب آن از رودخانه ٔ د

معنی دلیک داش

دلیک داش . [ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چالدران بخش سیه چشمه شهرستان ماکو با 100 تن سکنه واقع در 7/5 هزارگزی جنوب باختری سیه چشمه و 2/5 هزارگزی باختر راه ارابه رو ینی کندی به گل آشاتی . آب آن از چش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: