مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دلیم


معنی دلیم

دلیم . [ دُ ل َ ] (اِخ ) از اعلام است . (از منتهی الارب ).

معنی دلیم- ترجمه دلیم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دلیم اینجا را کلیک کنید

هم معنی دلیم


ترجمه دلیم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دلیممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دلیلی

دلیلی . [ دُ ل َ ] (ص نسبی ) منسوب به دُلَیْل که نام جدابوالحسین احمدبن عبداﷲ است . (از الانساب سمعانی ).

معنی دلیلی

دلیلی . [ دَ ] (ص نسبی ) منسوب به دلیل . قیاسی . (از ناظم الاطباء). || (اِ) نوعی از سیب است . (غیاث ) (آنندراج ).

معنی دم بستن

دم بستن . [ دَ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) خاموش شدن . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (غیاث ) : تا صبح نبست از این دعا دم یک پرده نکرد از این نوا کم . نظامی . دیده را مژگان زبان است و نگه عرض نیاز نیستم از گف

معنی دلینس

دلینس . [ دَل ْ لی ن َ ] (اِ) به یونانی نوعی از صدف کوچک باشد و آنرا تا خام است نمک سود کرده می خورند، و چون پخته شد نمی توان خوردن . (برهان ) (آنندراج ).نوعی از صدف کوچک . (الفاظ الادویة). نوعی ا

معنی دم روباه

دم روباه . [ دُ ] (اِ مرکب ) گاوکش . رجوع به گاوکش شود. || ذنب الثعلب . رجوع به ذنب الثعلب شود.

معنی دلیل گرفتن

دلیل گرفتن . [ دَ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) استدلال . (از دهار). دلیل کردن . || نتیجه گرفتن . نتیجه حاصل کردن . || راهبر و راهنما بدست آوردن . (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: