مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دغر


معنی دغر

دغر. [ دَ غ َ ] (ع مص ) بسودن سنگ به لب یا به دست . (از منتهی الارب ). بوسیدن یا دست کشیدن . (از اقرب الموارد). || بدخویی . (منتهی الارب ). بد شدن خلق و خوی . (از اقرب الموارد). || روارو درآمدن در حرب جای . (از منتهی الارب ). حمله کردن بدون تثبت و دقت . (از اقرب الموارد).

معنی دغر- ترجمه دغر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دغر اینجا را کلیک کنید

هم معنی دغر

بادگیر : 1 بادخن، بادغر 2 حلقه فلزی و مشبک سر قلیان (غلیان)


ترجمه دغر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دغرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دغش

دغش . [ دَ غ َ ] (ع اِ) تاریکی . (منتهی الارب ). ظلمت . (اقرب الموارد).

معنی دغصان

دغصان . [ دَ ] (ع ص ) خشمناک . (منتهی الارب ). غضبان . (اقرب الموارد).

معنی دغری

دغری .[ دَ را ] (ع مص ) ناگهان درآمدن و بدون درنگ و توقف زود برگشتن . (ناظم الاطباء). و رجوع به دَغَر شود.

معنی دغرور

دغرور. [ دُ ] (ع ص ) آنکه مردمان را بسیار به فحش کنایه کند و به بدی پیش آید. (منتهی الارب ). آنکه با بدی و شر متعرض مردم شود، و ناسزا گوینده . (از اقرب الموارد). دعرور. و رجوع به دعرور شود.

معنی دغر

دغر. [ دَ غ ِ ] (ع ص ) آنکه ناگهان درآید و بدون درنگ زود برگردد. (ناظم الاطباء). و رجوع به دَغَر شود.

معنی دغش

دغش . [ دَ ] (ع مص ) بناگاه درآمدن . (از منتهی الارب ). هجوم کردن ، و آن لغتی است یمنی . (از اقرب الموارد). || در تاریکی درآمدن . (از منتهی الارب ). داخل شدن در تاریکی . (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: