مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دغا نمودن


معنی دغا نمودن

دغا نمودن . [ دَ ن ُ / ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) فریفتن . غدر نمودن . فریب دادن . (ناظم الاطباء).

معنی دغا نمودن- ترجمه دغا نمودن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دغا نمودن اینجا را کلیک کنید

هم معنی دغا نمودن


ترجمه دغا نمودن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دغا نمودنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دغامر

دغامر. [ دَ م ِ ] (ع ص ، اِ) مرد زیرک تیزفهم و بی باک دلیر. (منتهی الارب ). || مردمان ناپاک و آلوده آبرو: تجمعت الدغامر. (از اقرب الموارد).

معنی دغارة

دغارة. [ دَ رَ ] (ع اِمص ) ربوده گرفتن چیزی را و ربودگی . (ناظم الاطباء). در دیگر مآخذی که در دسترس بود دیده نشد.

معنی دغام

دغام .[ دُ ] (ع اِ) بیماریی است که به حلقوم عارض شود. (منتهی الارب ). دردی است در حلق . (از اقرب الموارد).

معنی دغاباز

دغاباز. [ دَ ] (نف مرکب ) فریبنده . (آنندراج ). مکار. حیله باز. غدار. عیار. خائن . حرامزاده . فریبنده . فریب دهنده . (ناظم الاطباء) : از دغابازان نو یک جنس کو وز حریفان کهن یک تن کجاست . خاقانی .

معنی دغا خوردن

دغا خوردن . [ دَ خوَرْ /خُرْ دَ ] (مص مرکب ) فریب خوردن : تا کی دغا خورم ز تو ای بی وفا برو بگذاشتم به مدعیان مدعا برو. ظهوری (از آنندراج ).

معنی دغبجة

دغبجة. [ دَ ب َ ج َ ] (ع مص ) بر آبخور آوردن شتران را هر روز. || در ناز و نعمت بودن : هم یدغبجون أنفسهم . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter