مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دغاپیشه


معنی دغاپیشه

دغاپیشه . [ دَ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) عیار. مکار. حیله باز. (ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دغاپیشه اینجا را کلیک کنید

هم معنی دغاپیشه


ترجمه دغاپیشه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دغاپیشهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دغثر

دغثر. [ دَ ث َ ] (ع ص ) گول و احمق . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی دغامر

دغامر. [ دَ م ِ ] (ع ص ، اِ) مرد زیرک تیزفهم و بی باک دلیر. (منتهی الارب ). || مردمان ناپاک و آلوده آبرو: تجمعت الدغامر. (از اقرب الموارد).

معنی دغاکردن

دغاکردن . [ دَ ک َ دَ ] (مص مرکب )حیله کردن . فریب بکار بردن . تقلب کردن : آنکس که دغایی کند او با ملک ما زو بازنگردد ملک ما به دغایی . منوچهری . بدادوصل مده بوسه جان بخواهم داد ولیک گاه شمردن دغا

معنی دغارة

دغارة. [ دَ رَ ] (ع اِمص ) ربوده گرفتن چیزی را و ربودگی . (ناظم الاطباء). در دیگر مآخذی که در دسترس بود دیده نشد.

معنی دغ کردن

دغ کردن . [ دَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) در زبان اطفال ، زدن . (یادداشت مرحوم دهخدا). دق کردن .

معنی دغاصی

دغاصی . [ دَ صا ] (ع ص ) نعت است از دغص . (منتهی الارب ). شتران که گلوگرفته باشند بسبب بسیار خوردن گیاه «صلیان ». (آنندراج ). شترانی که بسبب فراوان خوردن گیاه صلیان دچار «دغص » شده باشند. (از اقرب الم

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: