مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دغاوة


معنی دغاوة

دغاوة. [ دَ وَ ] (اِخ ) نام کوهی است به سودان بدان سوی زنگ . (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی دغاوة- ترجمه دغاوة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دغاوة اینجا را کلیک کنید

هم معنی دغاوة


ترجمه دغاوة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دغاوةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دغثر

دغثر. [ دَ ث َ ] (ع ص ) گول و احمق . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی دغدغه

دغدغه . [ دَ دَ غ َ / غ ِ ] (از ع ، اِمص ، اِ) ترس و بیم و تشویش خاطر. (برهان ) (از غیاث ). وسوسه و واهمه و تشویش در خاطر، و با لفظ بردن مستعمل است . (از آنندراج ). اضطراب خاطر، و بدین معنی ظاهراً فار

معنی دغارون

دغارون . [ دُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پائین ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد. سکنه 94 تن . آب آن از قنات و محصول آن غلات و زیره است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی دغد

دغد. [ دُ ] (اِ) عروس که زن داماد است . (از برهان ) (از آنندراج ). عروس .(صحاح الفرس ). || بیوگ . (ناظم الاطباء).

معنی دغان

دغان . [ دُ ] (اِخ ) نام جد ابونصر احمدبن عفواﷲبن نصربن دغان شیرازی دغانی است . او کاتب و نویسنده