مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دغال


معنی دغال

دغال . [ دِ ] (ع اِ) ج ِ دَغَل . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به دغل شود.

معنی دغال- ترجمه دغال برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دغال اینجا را کلیک کنید

هم معنی دغال


ترجمه دغال


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دغالمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دغة

دغة. [ دُ غ َ / غ ِ ] (اِخ ) لقب زنی گول و احمق از قبیله ٔ عجل که مثل است در حماقت : أحمق من دغة. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به دغینة شود.

معنی دغثر

دغثر. [ دَ ث َ ] (ع ص ) گول و احمق . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی دغارة

دغارة. [ دَ رَ ] (ع اِمص ) ربوده گرفتن چیزی را و ربودگی . (ناظم الاطباء). در دیگر مآخذی که در دسترس بود دیده نشد.

معنی دغدار

دغدار. [ دَ ] (نف مرکب ) مخفف داغدار. (برهان ) (آنندراج ). رجوع به داغدار شود. || بنده . (برهان ) (آنندراج ). || عیب ناک . (برهان ) (آنندراج ). معیوب . (ناظم الاطباء).

معنی دغابازی

دغابازی . [ دَ ] (حامص مرکب ) فریب . تزویر. غدر. حیله . مکر. (ناظم الاطباء).

معنی دغدغة

دغدغة. [ دَ دَ غ َ ] (ع مص ) طعن کردن بر کسی بوسیله ٔ سخنی . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || سستی کلام . (منتهی الارب ). ضعیف و سست گفتن سخن را و خالص نکردن معنی آن . (ازاقرب الموارد). زغزغة.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: