مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دغاصی


معنی دغاصی

دغاصی . [ دَ صا ] (ع ص ) نعت است از دغص . (منتهی الارب ). شتران که گلوگرفته باشند بسبب بسیار خوردن گیاه «صلیان ». (آنندراج ). شترانی که بسبب فراوان خوردن گیاه صلیان دچار «دغص » شده باشند. (از اقرب الموارد). و رجوع به دغص شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دغاصی اینجا را کلیک کنید

هم معنی دغاصی


ترجمه دغاصی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دغاصیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دغال

دغال . [ دِ ] (ع اِ) ج ِ دَغَل . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به دغل شود.

معنی دغاپیشه

دغاپیشه . [ دَ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) عیار. مکار. حیله باز. (ناظم الاطباء).

معنی دغاوة

دغاوة. [ دَ وَ ] (اِخ ) نام کوهی است به سودان بدان سوی زنگ . (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی دغت

دغت . [ دَ ] (ع مص ) فشردن گلوی کسی تا جان دهد. خفه کردن کسی را تا بقتل برسد. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی دغاکردن

دغاکردن . [ دَ ک َ دَ ] (مص مرکب )حیله کردن . فریب بکار بردن . تقلب کردن : آنکس که دغایی کند او با ملک ما زو بازنگردد ملک ما به دغایی . منوچهری . بدادوصل مده بوسه جان بخواهم داد ولیک گاه شمردن دغا

معنی دغا خوردن

دغا خوردن . [ دَ خوَرْ /خُرْ دَ ] (مص مرکب ) فریب خوردن : تا کی دغا خورم ز تو ای بی وفا برو بگذاشتم به مدعیان مدعا برو. ظهوری (از آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: