مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دست شکسته


معنی دست شکسته

دست شکسته . [ دَ ش ِ ک َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) شکسته دست . آنکه دست او شکسته باشد. || کسی را گویند که سبب تحصیل معاش از مایه و هنر و کمال و علم و فضل و قدرت و شجاعت و امثال اینها نداشته باشد و کسب و کار و صنعت و پیشه هم نداند. (برهان ). مرد بی معاش و بی هنر و بی مایه . (از آنندراج ). بی مایه و بی قدرت . (شرفنامه ٔ منیری ). - دست شکسته بار آمدن ؛ بی عرضه بارآمدن .

معنی دست شکسته- ترجمه دست شکسته برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دست شکسته اینجا را کلیک کنید

هم معنی دست شکسته


ترجمه دست شکسته


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دست شکستهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دست سای

دست سای . [ دَ ] (نف مرکب ) دست ساینده . || نکته گیر : قلم درکش به حرف دست سایم که دست حرف گیران را نسایم . نظامی .

معنی دست فال

دست فال . [ دَ ] (اِ مرکب ) دست لاف . آغاز وابتدای سودا، یعنی سودای اولی باشد که اصناف و اهل حرفت کنند. (برهان ). سودای اول . (آنندراج ). دشت . دشت که دهند. سفته . (یادداشت مرحوم دهخدا) : دست فالی که

معنی دست طلب

دست طلب . [ دَ طَ ل َ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) درخواست کننده . || گدا و محتاج . (ناظم الاطباء).

معنی دست فشان

دست فشان . [ دَ ف َ / ف ِ] (نف مرکب ، ق مرکب ) دست فشاننده . جنباننده ٔ دست . درحال فشاندن دست . || رقص کنان : خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم . حافظ. رجوع به دس

معنی دست شوئی

دست شوئی . [ دَ ] (اِ مرکب ) دست شویی . رجوع به دست شویی شود.

معنی دست ساز

دست ساز. [ دَ ] (ن مف مرکب ) دست ساخته . چیزی که به دست ساخته باشند. (آنندراج ). ساخته ٔ دست : بر مائده ای که دست ساز فلک است یا بی نمک است یا سراسر نمک است . خاقانی (از آنندراج ). || (نف مرکب ) س

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: