مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دریغی


معنی دریغی

دریغی . [ دِ / دَ ] (ص نسبی ) آنچه مایه ٔ دریغ و حسرت و دلهره و اسف و آه باشد : این دریغی ها خیال دیدن است وز وجود نقد خود ببریدن است . مولوی .

معنی دریغی- ترجمه دریغی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دریغی اینجا را کلیک کنید

هم معنی دریغی


ترجمه دریغی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دریغیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دریغ آمدن

دریغ آمدن . [ دِ/ دَ م َ دَ ] (مص مرکب ) حسرت داشتن . (ناظم الاطباء). || مایه ٔ افسوس خوردن شدن : وه چه سنگی که خون خاقانی ریختی نامده دریغ از تو. خاقانی . || حیف آمدن . روا آمدن : نباید که خواه

معنی دریک

دریک . [ دِ ] (انگلیسی ، اِ) نام نوعی از انواع جرثقیل است منسوب به نام شخصی که در حدود سال 1600 م . در تیلبری انگلستان شغلش کشیدن طناب دار بود. جرثقیل دریک پایه ٔ قائمی موسوم به دگل دارد که بوسیله ٔ

معنی دریغ داشتن

دریغ داشتن . [ دِ / دَ ت َ ] (مص مرکب ) بازداشتن و منع کردن و رد کردن و ابا کردن و امتناع نمودن و امساک کردن و نگاه داشتن . (ناظم الاطباء). مضایقه نمودن . (آنندراج ). مضایقه کردن . مضایقه داشتن . مضای

معنی دریک دریک

دریک دریک . [ دِ دِ ] (اِصوت ) حکایت آواز صوت لرزش اعضاء و بهم خوردن استخوانهای بدن . نام آواز بهم خوردن استخوانهای تن در تب لرز. (یادداشت مرحوم دهخدا). دریک و دریک .

معنی دریکة

دریکة. [ دَ ک َ ] (ع ص ) رانده از صید و جز آن . (منتهی الارب ). «طریده » و شکار رانده شده (و آن را به تفاؤل چنین نامیده اند از لغت «ادراک »، دست یافتن شکارچی بر آن ). (از اقرب الموارد).

معنی دریک

دریک . [ دْرِ / دِرِ ] (اِخ ) سر فرانسیس . (1540 - 1596 م .). دریازن و دریاسالار انگلیسی و نخستین انگلیسی که با کشتی دور دنیا گشت (1577-1580 م .). مسافرتهائی به گینه وهند غربی کرد، در این زمان رقابت د

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: