مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دریغی


معنی دریغی

دریغی . [ دِ / دَ ] (ص نسبی ) آنچه مایه ٔ دریغ و حسرت و دلهره و اسف و آه باشد : این دریغی ها خیال دیدن است وز وجود نقد خود ببریدن است . مولوی .

معنی دریغی- ترجمه دریغی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دریغی اینجا را کلیک کنید

هم معنی دریغی


ترجمه دریغی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دریغیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دریک

دریک . [ دِ ] (اِخ ) ادوین لورنتین .(1819 -1880 م .). حفار چاه نفت در ایالات متحده ٔ آمریکای شمالی . وی در سال 1858 برای عملیات حفر چاه نفت استخدام شد و در 27 اوت 1859 در تیتسویل در عمق 69 فوت (حدود

معنی دریغ خوردن

دریغ خوردن . [ دِ / دَ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) حسرت کردن . افسوس خوردن . آه کشیدن . غم خوردن . (ناظم الاطباء). درد خوردن . (یادداشت مرحوم دهخدا). اسف . (دهار). تأسف . تبلد. تحسر. تحکر. تفکن . ته

معنی دریکة

دریکة. [ دَ ک َ ] (ع ص ) رانده از صید و جز آن . (منتهی الارب ). «طریده » و شکار رانده شده (و آن را به تفاؤل چنین نامیده اند از لغت «ادراک »، دست یافتن شکارچی بر آن ). (از اقرب الموارد).

معنی دریغخواری

دریغخواری . [ دِ / دَ خوا / خا ] (حامص مرکب ) دریغخوار بودن : تلهف . تحسر. تأسف . (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به دریغ خوردن شود.

معنی دریغ آمدن

دریغ آمدن . [ دِ/ دَ م َ دَ ] (مص مرکب ) حسرت داشتن . (ناظم الاطباء). || مایه ٔ افسوس خوردن شدن : وه چه سنگی که خون خاقانی ریختی نامده دریغ از تو. خاقانی . || حیف آمدن . روا آمدن : نباید که خواه

معنی دریک

دریک . [ دَ ] (اِخ ) از دهات شهر خواست از فرح آباد مازندران . (از سفرنامه مازندران و استرآباد بخش انگلیسی ص 120 و ترجمه ٔ فارسی آن ص 161).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: