مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی درجع


معنی درجع

درجع. [ دُ ج ُ ] (ع اِ) نوعی از غله که به گاوان دهند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). دسمر. دشمر. (ناظم الاطباء). دسمه . کرشنه . گاودانه . کرسنه .

معنی درجع- ترجمه درجع برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد درجع اینجا را کلیک کنید

هم معنی درجع


ترجمه درجع

درجعبه گذاردن: crate
درجعبه گذاردن: pyx


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه درجعمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی درجه بندی

درجه بندی . [ دَ رَ ج َ / ج ِ ب َ ] (حامص مرکب ) چیزی را به درجات و طبقات تقسیم کردن .

معنی درجز

درجز. [ دَ ج َ ] (اِخ ) دره جز. دره گز. شهرستانی است در خراسان . رجوع به دره جز و نیز به دره گز شود.

معنی درجم

درجم . [ دَ ج َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حُرجُند بخش مرکزی شهرستان کرمان . واقع در 36هزارگزی شمال کرمان و 6هزارگزی خاور راه فرعی چترود - کرمان . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی درجلة

درجلة. [ دَ ج َ ل َ] (ع مص ) پی پیچیدن بر کمان خود. (منتهی الارب ). «درجله » قرار دادن بر اسب . (از اقرب الموارد). || (اِ) دوال یا پی است که از آن حماله سازند و برکمان پیچند. (منتهی الارب ). تسمه یا پ

معنی درجزین

درجزین . [ دَ ج َ ] (اِخ )درگزین . ده مرکز دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان ، واقع در 5هزارگزی رزن و 6هزارگزی خاور راه شوسه ٔرزن به همدان ، با 1780 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن در تابستان اتومب

معنی درجودان

درجودان . [ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سبلوئیه ٔ بخش زرند شهرستان کرمان ، واقع در 34هزارگزی جنوب باختری زرند و 14هزارگزی خاور راه مالروزرند به رفسنجان . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: