مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی درجز


معنی درجز

درجز. [ دَ ج َ ] (اِخ ) دره جز. دره گز. شهرستانی است در خراسان . رجوع به دره جز و نیز به دره گز شود.

معنی درجز- ترجمه درجز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد درجز اینجا را کلیک کنید

هم معنی درجز


ترجمه درجز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه درجزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی درجة

درجة. [ دِ رَ ج َ ] (ع اِ) ج ِ دُرْج ، پیرایه دان زنان . (از منتهی الارب ). رجوع به دُرج شود.

معنی درجستی

درجستی . [ دَ ج َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان قهستان بخش مرکزی شهرستان سیرجان ، واقع در 4هزارگزی شمال خاوری سعیدآباد و سر راه شوسه ٔکرمان به سیرجان . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی درجن

درجن . [ دَ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان ، واقع در 25هزارگزی جنوب خاوری مینودشت ، با 370 تن سکنه . آب آن از چشمه سار و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران

معنی درجک

درجک . [ دُ ج َ ] (اِ مصغر) مصغر درج ، پیرایه دان زنان . درج . (دهار). رجوع به دُرج شود.

معنی درجرج

درجرج . [ دُ رُ رُ ] (ع اِ) جانورکی است سرخ سیاه ، و گویند آن زهری است و هر کس آنرا خورد، مثانه ٔ او زخم گردد و قضیب و عانه و زهار او متورم شود. (از منتهی الارب ).

معنی درجبة

درجبة. [ دَ ج َ ب َ ] (ع مص ) مهربانی نمودن ناقه بچه ٔ خود را، و آن مقلوب دربجة است . (از منتهی الارب ) (از ذیل اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter