مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دجناء


معنی دجناء

دجناء. [ دَ ] (ع ص ) ناقة دجناء؛ نعت است از دجنة. (منتهی الارب ). ناقه ٔ تیره رنگ . (آنندراج ).

معنی دجناء- ترجمه دجناء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دجناء اینجا را کلیک کنید

هم معنی دجناء


ترجمه دجناء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دجناءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دجم

دجم . [ دُ ج َ ] (ع اِ) ج ِ دُجمة: دجم العشق ؛ غمزات عشق و تاریکیهای آن .گویند: انه لفی دجم العشق و اهواء. (منتهی الارب ).

معنی دجناء

دجناء. [ دَ / دِ ] (اِخ ) دُجنی . دحنی . زمین که از آن آدم علیه السلام آفریده شد. (منتهی الارب ). رجوع به دجنی شود.

معنی دجوب

دجوب . [ دَ ] (ع اِ) آوند و غراره و جوالی کوچک که برای طعام و غیره با زنان در سفر باشد. (منتهی الارب ).

معنی دجمة

دجمة. [ دُ م َ ] (ع اِ) غمزه و تاریکی عشق . ج ، دُجم . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی دجن

دجن . [ دُ ج ُ ] (ع اِ) ج ِ دَجن . (منتهی الارب ).

معنی دجنتین

دجنتین . [ دَ ن َ ت َ ] (اِخ ) موضعی در بلاد رباب از بلاد تیم عربستان . (معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: