مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی داود


معنی داود

داود. [وو ] (اِخ ) ابن محمود قیصری ملقب به شرف الدین از شارحان معروف کتاب فصوص الحکم محیی الدین عربی است بنام مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم وی به سال 751درگذشته است . و نیز او راست ، رسالة فی ماءالحیات و نهایة البیان فی درایة الزمان و نیز شرح نیکویی بر خمریه ٔ ابن فارض نگاشته است . (شرح تائیه ٔ ابن فارض ). نیز رجوع به قیصری در معجم المطبوعات العربیة شود.

معنی داود- ترجمه داود برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد داود اینجا را کلیک کنید

هم معنی داود


ترجمه داود

گل داودی: oxeye daisy
داودی: chrysanthemum
داود: David
داود: Davud


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه داود


کاین هوا پر حرص و حالى بین بود *** عقل را اندیشه یوم دین بود
عقل را دو دیده در پایان کار *** بهر آن گل مى‏کشد او رنج خار
که نفرساید نریزد در خزان *** باد هر خرطوم اخشم دور از آن‏
نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبه کردن او به کارهاى سلیمان و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردن‏ ***
ور چه عقلت هست با عقل دگر *** یار باش و مشورت کن اى پدر
با دو عقل از بس بلاها وارهى *** پاى خود بر اوج گردونها نهى‏
دیو گر خود را سلیمان نام کرد *** ملک برد و مملکت را رام کرد
صورت کار سلیمان دیده بود *** صورت اندر سر دیوى مى‏نمود
خلق گفتند این سلیمان بى‏صفاست *** از سلیمان تا سلیمان فرق‏هاست‏
او چو بیدارى است این همچون وسن *** همچنان که آن حسن با این حسن‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن کوره . رجوع به ابن کوره شود.

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن کزازالباهلی . والی هرات است از جانب منصور خلیفه در حدود 150 هَ . ق . (روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ج 1 ص 381 و ج 2 ص 49).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن یحیی بن الیمان متوفی بسال 240 هَ . ق . (العقد الفرید ج 2 ص 95 و 96 و 262).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ )ابن یزید الاودی مکنی به ابویزید محدث و تابعی است .

معنی داود

داود.[ وو ] (اِخ ) ابن میکائیل سلجوقی جغری بیک . مکنی به ابوسلیمان برادر طغرل بیک مؤسس سلسله ٔ سلجوقیان است وبفرمان برادر حکومت خراسان داشت . مردی عالم و عادل و صاحب خبر بود و در محاربات خاندان خود ب

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن یزید (بنا بگفته ٔ ابن اثیر در الکامل ) یا ابن بشرمهلبی (بگفته ٔ تاریخ سیستان ) از بزرگان اوایل عهد عباسی است . در تاریخ سیستان آمده است که داود بشرالمهلبی از بزرگان بود و هارون

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: